English version
MALMDATABASEN
Registrering 1870 - 010 Blokken
(Objekt Id: 2267)
(Sist oppdatert: 02.03.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 515369 m. Nord: 7609100 m.
Lengdegrad: 15.3773510 Breddegrad: 68.5936460
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Arkeikum Periode:
Genese: Sedimentær avsetning Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Arkeikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Granittisk gneis
Metamorf fase :Granulitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :60 / 90 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen har utgående i fjellsida sør for Blokken, fra 115 m.o.h., i overkant av ura, og oppover i fjellsida. I 115 meters høyde er malmsonen 4m mektig og det er sprengt ut ca. 2m3. Det er en finkornig kvartsbåndet magnetittmalm (prøve 01, 02 og 03) med alternerende, få cm mektige massive magnetittlag og umineraliserte kvartsittlag. Et opptil 0.5m mektig lag av semimassiv magnetitt. Også umineraliserte kvartsittlag i samme størrelsesorden. Sidestein er middelskornig granittisk gneis.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Vogt, J.H.L. , 1905
Fiskefjord jernmalmfelt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2258;37 sider
Abstrakt:
Rapporten gir en meget fyldig beskrivelse av Fiskefjords malmfelt, men nevner også kort forekomstene Djupvika, Blokkum, Djupfjord og Brokløysa som er av samme type. Det gis oversikt over geologi, malmgehalter, malmmengder og økonomiske overslag for oppstarting og drift. Malmen består av magnetitt og kvarts og er etter forfatterens mening intriusiv. Malmsonene ligger i en granitt og stryker parallelt med foliasjonen i denne, men det er observert at granitten kutter foliasjonen. Mektigheten på malmsonen er mellom 10 og 30 m og analyser gir gjennomsnittlig 35 % Fe og 0,2 - 0,5 % P. Største forekomst er Jørgmberget ( 2 mill.tonn råmalm). Mindre forekomster i samme område er Oksli, Gunnarli, Lars Olsa- Knufsen og Grønnli.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0124.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. kvartsbåndet mt-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0124.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. kvartsbåndet mt-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0124.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. kvartsbåndet mt-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1870 - 010 Blokken

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0124.01 Fastfjell 41 -32 -81 -16 -32 -16.2 36.0
NO0124.02 Fastfjell -16 -32 -81 -16 -32 -16.2 21.0
NO0124.03 Fastfjell 21 -32 98 -16 -32 -16.2 98.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0124.01 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0124.02 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0124.03 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0124.01 .80 34 -16 289 17.70 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0124.02 .17 19 -16 111 14.70 -30.00 -30.00 34.3 -16.20
NO0124.03 .16 27 -16 138 20.00 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
------------------
Prøvenr. B*
NO0124.01 -81
NO0124.02 -81
NO0124.03 -81


Faktaarket ble generert 03.10.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse