English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 3416 - 601 Børli
(Objekt Id: 22687)
(Sist oppdatert: 15.05.2012)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Eidskog (3416)
Kart 1:50000: Kongsvinger (2015-2) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 659379 m. Nord: 6660994 m.
Lengdegrad: 11.8627520 Breddegrad: 60.0550580
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Gabbro
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 21.okt.2011 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Klassifikasjon: blokker Farge: Mørk grønn
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Gabbro Kornstørrelse: Middels-grovkornet(1->3mm)

Foto nr. 1 viser "Håndstuff"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Fra geolog Tormod Sæther, medlem av historielaget i Eidskog kommune, har vi fått stedsangivelse og informasjon om dette steinbruddet. Vi gjengir hans beskrivelse av bruddet: "Polert fasadestein fra steinbruddet er brukt i bygningen Torggata 2, og står omtalt i Sven Føyn:"Ekskursjonsbok fra Oslo og omegn" (1952) hvor fasadesteinen blir beskrevet som mørk grønnsvart olivin-diabas. Mikroskopstudier og XRD-analyser utført av professor Tom Andersen ved institutt for geofag, UiO, i 2012 påviser ikke olivin. Hans analyser viser at bergarten domineres av pyroksenmineralet diopsid og amfibolmineralet pargasitt. Magnetitt, rutil og kalkspat er påvist i små mengder. Moderbergarten mangler kvarts og feltspat, men ved senere deformasjoner og oppsprekninger er det utkrystallisert kvarts og muligens noe feltspat i sprekkene. De polerte platene i Torggt. 2 illustrerer en bergart utsatt for deformasjoner og oppsprekning i etterkant av en intrusjon. Et beskrivende navn vil være breksjiert gabbro. Steinblokkene ble kjørt til Grønseth steinsliperi i Oslo. Det var 6 arbeidere i steinbruddet: 3 fra Larvik og 3 fra Oslo, og de var innlosjert på et nabo-småbruk bare 2-300 meter unna. Det er Kirsten Mathisbråthen Jørgensen (81år) som kan historikken for steinbruddet. Bortsett fra henne har jeg ikke truffet noen i Eidskog som vet noe om steinbruddet, bl.a. ukjent for Stangskovene som er den store grunneieren i området."
Beliggenhet
"Steinbruddet ligger faktisk bare 50 m bak låven på småbruket hvor dikteren Hans Børli vokste opp, for øvrig det småbruket som ligger mest avsides i Eidskog kommune. Det ligger i en skrent ut mot en sjø som heter Børen. Steinbruddet var aktivt i 1938 og 1939. Sprengningsarbeidet ble hovedsakelig utført i sommerhalvåret, men de utsprengte steinblokkene ble hentet med en liten lastebil og kjørt over isen når den ble sterk nok. Ved Buå stasjon på Vestmarka ble steinblokkene lastet om til jernbane. Buå stasjon lå på et sidespor til jernbanen mellom Oslo og Stockholm. Dette sidesporet ble nedlagt i 1966." Tormod Sæther, personlig meddelelse.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
420601 Håndstykke
Prøvetaker: Tormod Sæther/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 1


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse