English version
MALMDATABASEN
Registrering 1870 - 012 Svartåsen
(Objekt Id: 2269)
(Sist oppdatert: 02.03.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Myre (1232-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 502053 m. Nord: 7629316 m.
Lengdegrad: 15.0508180 Breddegrad: 68.7753720
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Sedimentær avsetning Form:
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 160 / 40 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Epidot Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Diorittisk gneis
Metamorf fase :Granulitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :160 / 40 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen er avdekket ved UTM 502120 7629520 med en 30m lang og 2.5m dyp nord-øst syd-vestgående røskegrøft (60m3 tipp) som er delvis gjengrodd. Massiv, middelskornig magnetitt med noe epidot (prøve 03 og 04) er blottet over knapt 1.5m mektighet. Om den er mektigere er usikkert. Noe over er det finkornet diorittisk gneis med litt magnetitt- svovelkisdisseminasjon (prøve 01). Stedvis er det rikere magnetitt- svovelkisdisseminasjon (prøve 02). 25m mot nord-nordvest er en 10m lang, grunn og gjengrodd avblotnings-grøft uten blotning. I veikanten ved UTM 502000 7629670 er blottet en ca. 3m mektig finkornet sukkerkornig (kvarts og feltspat) amfibolitt med disseminasjon til semimassiv magnetitt, noe svovelkis og spor av kobberkis (prøve 05).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0126.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. diorittisk gneis med mt-py-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0126.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. diorittisk gneis med mt-py-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0126.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middelsk. massiv mt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0126.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middelsk. massiv mt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 3975 12,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Myre (1232-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 501933 m. Nord: 7629466 m.
Lengdegrad: 15.0478510 Breddegrad: 68.7767190
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0126.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Amfibolitt med mt-py-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1870 - 012 Svartåsen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0126.01 Fastfjell 14 14 7 22 3 -1.0 6.0
NO0126.02 Fastfjell 71 3 13 21 5 -1.0 5.0
NO0126.03 Fastfjell -16 110 -81 67 -32 -16.2 2.0
NO0126.04 Fastfjell -16 106 88 72 -32 -16.2 3.0
NO0126.05 Fastfjell 151 -32 -81 -16 57 -16.2 37.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0126.01 3.0 3.0 -20 -1.0 6 -1.00 -20 -20 -20
NO0126.02 3.0 3.0 -20 -1.0 6 -1.00 -20 -20 -20
NO0126.03 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0126.04 3.0 4.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0126.05 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0126.01 .03 27 -1 147 4.34 -30.00 -30.00 5.6 6.95
NO0126.02 .13 76 -1 98 11.60 -30.00 -30.00 5.9 -1.00
NO0126.03 .01 174 -16 1460 16.90 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0126.04 .01 204 -16 1520 19.30 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0126.05 1.62 42 -16 321 16.80 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
------------------
Prøvenr. B*
NO0126.01 -5
NO0126.02 -5
NO0126.03 -81
NO0126.04 -81
NO0126.05 -81


Faktaarket ble generert 07.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse