English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 3423 - 601 Messelt
(Objekt Id: 22702)
(Sist oppdatert: 01.11.2011)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Stor-Elvdal (3423)
Kart 1:50000: Stor-Elvdal (1918-3) Kart 1:250000: Lillehammer
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 604788 m. Nord: 6816290 m.
Lengdegrad: 10.9665440 Breddegrad: 61.4661400
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Fyllittskifer
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 31.okt.2011 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Takskifer Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Mørk grønn
Fargespill: Homogenitet: God
Litologi: Fyllittskifer Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm)

Foto nr. 1 viser "Håndstuff"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :315 / 50

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er en mørk grønn fyllitt som spalter i tykkelser på ca. 1 cm som gjør den egnet til takskifer. Brune spetter på lagflatene, som sannsynlivis er rust, tyder på et visst kis-innhold. Bruddet er beskrevet av Helland (1893). På det tidspunktet var det drift i bruddet, og han beskriver brukbar skifer i ca. 15 m lengde etter strøkretningen med minst 8 m mektighet. Den ble tilhogget til lappheller. Helland skriver at det ligger flere eldre brud i strøkretningen (samme retning som elva renner). Forøvrig bemerker han at skifrigheten er forskjellig fra lagenes retning, noe som ganske sjelden forekommer. Strøket er det samme, men lagenes fall er 15° og skifrighetens fall er 50°.
Beliggenhet
Helland skriver at bruddet ligger "kun faa skridt fra det sted, der Lerelven falder ud i Imsa". Vi trodde det betydde at bruddet lå på nordsiden av Imsa, for Leråa kommer nordfra. Men bruddet ligger nok på sørsiden av elva rett overfor der Leråa munner ut i Imsa. Store skrottipper kunne sees der, men bruddet fikk vi ikke befart idet det var stor vannføring i elva og umulig å komme over. To små tjern på andre siden tyder dessuten på at bruddet er vannfylt.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Skrottipp på elvebredden"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Helland, Amund , 1893
Tagskifere, heller og vekstene
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.10;1-178 sider

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
04306010001 Håndstykke
Prøvetaker: Bjørn Lund/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 1


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse