English version
MALMDATABASEN
Registrering 1813 - 004 Lande
(Objekt Id: 2273)
(Sist oppdatert: 01.03.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Brønnøy (1813)
Kart 1:50000: Tosbotn (1825-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 396162 m. Nord: 7239238 m.
Lengdegrad: 12.7760480 Breddegrad: 65.2597900
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Hydrotermal gang Form: Plate
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 348 / 70 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Arsenkis Hovedmineral (>10%)

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Sprekker Strøk/Fall :107 / 44 Pre-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :336 / 55 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Sidebergart Mineralbånding Strøk/Fall :354 / 72 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerpet ligger i et lite søkk på vestsiden av Brekkemyra og nederst i østlia av Heståsfjellet på Lande (Økonomisk kartverk kbl. Barstad 169-5-2, Y=-20600, X=808970). I følge Kåre Lande ble det 2x2 m store og 1 m dype skjerpet anlagt av skolelærer Endresen. Skjerpet er sprengt ut i en kvartssliret toglimmergneis og ligger ca. 1 m vest for grensen til en 10-20 m bred horisont av båndet marmor (str./fall: 354/72). Gneisens foliasjon (str./fall 336/55) synes å danne en vinkeldiskordans med marmorens bånding, noe som kan indikere at gneis/marmor-kontakten er tektonisk. Mineraliseringen er knyttet til et system av subparallelle kvartsårer (str./fall: 107-128/42-68, se sprekker under strukturer) som opptrer i gneisen i en 3-5 m bred sone langs marmorkontakten. Kvartsårene, som er 1-10 cm brede og har innbyrdes avstand på 0,5-1 m, er kataklastisk deformert med dannelse av svarte ultrakataklasitter og nettverk av sprekker. Sprekkene er fylt med opptil 5 cm brede semimassive arsenkisårer som opptrer uregelmessig fordelt både langs de enkelte kvartsårer og innenfor den kvartsårete sone i gneisen. Mineraliseringen er blottet over en lengde av 10 m nordover fra skjerpet. Mot sør er sonen stort sett overdekket, og bare en 10 mm bred arsenkis-kvartsåre er ble påvist i en liten gneisblotning, ca. 60 m mot sør.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0130.01 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: 5-10 mm kvartsåre med arsenkis i mørk biotittgneis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0130.02 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: 10 mm bred kvartsåret sone med grovk. arsenkis i biotittgneis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0130.03 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Skjærdeformert migmatittisk glimmergneis med 2 cm bred kvartsåre og tynne stikk med litt finkornet arsenkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0130.04 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Mørk toglimmergneis med arsenkisdisseminasjon langs tynne skjærplan.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0130.05 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Migmatittisk biotittgneis med mulig svak arsenkis-impregnasjon.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0130.06 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: 2 cm kvartsåret og silifisert sone i migmatittisk glimmergneis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse