English version
MALMDATABASEN
Registrering 1875 - 001 Bjørnvatn
(Objekt Id: 2275)
(Sist oppdatert: 09.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hamarøy (1875)
Kart 1:50000: Bjørntoppen (2230-1) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 576832 m. Nord: 7539596 m.
Lengdegrad: 16.8349920 Breddegrad: 67.9604620
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern-titan
Element(er): Fe Ti
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Ti-forekomst type(r)
Hovedtype: Magmatisk Ilm/Mt-forhold:
Subtype: Mt +/- Ilm +/- Ap i mafisk intrusjon %TiO(Malm):
Titan provins: Forekomster utenfor Titan - provinsene %P2O5(Malm):
Vertsbergart: %MgO(Ilm): < 1
Hoved Ti mineral: Ilmenitt %V2O3(Mt): 0.4 - 0.8
ppm U (Rutil):
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Malmmineral Ilmenitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger ved utløpet av Bjørnvatn, ikke langt fra riksrøys 251. Forekomsten er en løsblokk av ukjent opprinnelse (Svensk). Kan stamme fra Marko lagdelte intrusivkompleks, som har store likhetstrekk med Råna-intrusjonen og som ligger i samme tektoniske posisjon. Løsblokken ble funnet av S. Foslie ca. 1915 og er omtalt i NGU Bull. 150.(1942)


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse