English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1812 - 603 Kattuglehaugen
(Objekt Id: 22888)
(Sist oppdatert: 08.07.2021)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sømna (1812)
Kart 1:50000: Velfjord (1825-4) Kart 1:250000: Vega
Fylke: (Ingen koordinater)

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Granitt
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 11.jan.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten som er anvendt først og fremst til pukk er beskrevet som en porfyrgranitt. I følge Gustavson (1981) er granitten en del av et belte med granitter som strekker seg fra forekomstområdet nordover mot Velfjorden og videre til Vevelstad. Alderen er kaledonsk. Granitten er mindre markert porfyrisk i Kattuglehaugen enn i Vevelstad. Muresteinen er i liten grad brukt som bygningstein, sannsynligvis kun lokalt. Porfyrgranitten er en ganske grovkornet granitt og gir sannsynligvis ikke spesielt god kvalitet pukk. Ut fra blokkene som ligger i bruddområdet virker det som den har dårlige egenskaper som bygningsstein og er ganske oppsprukket. Granitten har ikke noen benkning. Mineralogi I porfyrgranittene lengre nord i nevnte belte består granitten av kalifeltspat, plagioklas og litt kvarts. I tillegg opptrer biotitt som mørkt mineral i granitten.
Historikk
Bruddet er åpnet de seneste årene, og noe bygningsstein i form av murestein tas ut.
Beliggenhet
Forekomsten ligger like vest for Mohaugen, ved veikryss mellom gårdene Arnes og Arneshaugen. Til forekomsten kommer en med å ta av fra Rv. 17 mot NØ ca. 1 km sør for tettstedet Berg, på fylkesvei som går mot Dalbotnet. Etter ca. 5 km langs denne veien ligger forekomsten som hovedsakelig brytes som pukk.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"
Foto nr. 2 viser "Bergflate"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Gustavson, Magne , 1981
Geologisk kart over Norge, berggrunnskart MOSJØEN - M 1: 250 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse