English version
MALMDATABASEN
Registrering 1865 - 008 Oddvær
(Objekt Id: 2303)
(Sist oppdatert: 02.03.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vågan (1865)
Kart 1:50000: Oddvær (1131-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 489253 m. Nord: 7571896 m.
Lengdegrad: 14.7400060 Breddegrad: 68.2601900
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1906 - 1906 Røsking
1911 - 1911 Prøvedrift

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Sedimentær avsetning Form: Linse
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Granittisk gneis
Metamorf fase :Granulitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen ble funnet på slutten av 1880-åra, og de første skjerpearbeidene foregikk før 1907 (Smith 1907). Forekomsten ble forsøks- drevet i 1911 og en prøvesending på 640 tonn ble eksportert. Rett sør-øst for en låve er det i en senkning i terrenget drevet en synk i myrterreng. Den er 3x3m2 og vannfylt. I nærliggende blotninger finnes ikke mineralisering, bare rød granittisk gneis (prøve 03). Fra tippen ses massiv middelskornet magnetitt (prøve 01), og båndet massiv magnetitt/granittisk gneis (prøve 02). Det skal også være skjæring og stoll på en østligere mineralisering, på øyas østside (som ikke ble funnet).

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bøckman, K.L. , 1951
Følstad jernmalmfelt. Oddvær jernmalmfelt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1355;1 sider
Abstrakt:
Rapporten gjelder en befaring i 1951 angående event. sikring med gjerde rundt flere synker.

Smith, H. H. , 1914
Følstad og Oddvær jernmalmfelter ved Østnæsfjorden i Lofoten.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2981;2 sider
Abstrakt:
Det anslås at malmfeltene er små. Driften kan stanses hvis firmaet har annen virksomhet i området.

Hofseth, G. , 1942
Teknisk redegjørelse for Følstad og Oddvær jernmalmfelt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1232;3 sider
Abstrakt:
Rapporten er en teknisk redegjørelse angående malmfeltene Følstad og Oddvær i Vågan kommune. Det er med magnetometrisk og geofysiske undersøkelser påvist et kompleks av malmlinser med mektighet fra 2 til 8 m. Det største linsene har en lengde på 50 - 60 meter. Et oversiktskart for "Søndrefelt" er vedlagt.

Johansson, J. A. , 1910
Følstadviks og Oddværs Jernmalmfelter.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1230;3 sider
Abstrakt:
Forekomsten av jernmalm ved Oddvær og Følstadvik viser med magnetiske observasjoner å være sammenhengende. Utstrekning og dybde er ikke presisert, men bredden er anslått til 4-5 m. Sidebergart er granitt. En prøve er analysert kjemisk.

Hofseth, G. , 1946
Følstad og Oddvær jernmalmfelter i Vågan.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1233;2 sider
Abstrakt:
Magnetittmalmen i Nordre og Søndre Følstad består av flere linser med rik malm. I 1913 ble det laget magnetometiske kart over området. 9 linser i Søndre Følstad er anslått å ha et malmareal på 15-16000 m3.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0160.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middelsk. massiv mt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0160.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Gneisbåndet mt-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0160.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Rød gran. gneis fra sidestein.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse