English version
MALMDATABASEN
Registrering 1865 - 011 Vestpollen
(Objekt Id: 2306)
(Sist oppdatert: 01.03.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vågan (1865)
Kart 1:50000: Oddvær (1131-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 486573 m. Nord: 7579666 m.
Lengdegrad: 14.6741790 Breddegrad: 68.3297650
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Sedimentær avsetning Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Skarnomvandling
Strøk/Fall: 325 / 40 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Granat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Epidot Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Pyroksen Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalkspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Vesuvian Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Hematitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Skarn
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Granittisk gneis
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :325 / 40 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen er rundt århundreskifte undersøkt med tre stoller og en skjæring. Stollene og delvis skjæringen er gjenfylt/gjenrast, så vurderingen av mineraliseringen er hovedsakelig basert på tippmaterialet. Hovedforekomsten (115 m.o.h.) er en gjenmurt stoll mot NNV, og en 20 m lang, 6 m bred og 6 m dyp dagskjæring langs strøket over stollen. Bare litt av massivmalmen er blottet ved skjæringen, men Bøckman (1948) oppgir mektigheten til 1 - 2 m. Det er en fin til middelskornet hematittmalm (pr. 02) som stedvis er båndet med skarnmineraler (granat, epidot, pyroksen), kvarts og karbonat. I massivmalmens heng er det ca. 2.5 m mektig grovkornet massivt skarn av rødbrun granat, diopsid, epidot, vesuvian (?) og hematitt (prøve 01 og 07). Skarnet fører årer og større ansamlinger av grovkornig kalkspat, stedvis med krystaller opptil 10 - 15 cm store. I kalkspaten er det turmalin (?), diopsid, vesuvian og hematitt. Over det massive skarnet er det minst 4 m mektig båndet, finkornet skarngneis med epidotbånd og cm-brede, dm-lange granatlinser (prøve 05). Enkelte semikonkordante linser av hvit pegmatitt med epidot og amfibol. I ligg av den massive hematittmalmen er det finkornet granittisk gneis med hematittdisseminasjon og hematitt på tynne sprekker (prøve 06).

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bøckman, K.L. , 1948
Vestpollen jernmalmgrube i Vågen.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2004;2 sider
Abstrakt:
Området er overdekket. Stoller oppover langs fjellsiden viser jernglans i granitt og kvartsitt. Det antas at forekomsten er liten ut fra de arbeider som er gjort.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0163.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Skarn med hematitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0163.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. massiv hematittmalm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0163.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink., båndet skarngneis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0163.06 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. granittisk gneis med hm-diss fra ligg.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0163.07 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Skarn med hematitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 3103 11,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vågan (1865)
Kart 1:50000: Oddvær (1131-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 486583 m. Nord: 7579636 m.
Lengdegrad: 14.6744250 Breddegrad: 68.3294960
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Her er en 5 m lang stoll mot VNV. Kun litt hematittdisseminasjon i fin- til middelskornet granittisk gneis.

Navn på lokalitet: Skjerp 2
(Objekt Id: 3104 11,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vågan (1865)
Kart 1:50000: Oddvær (1131-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 486563 m. Nord: 7579706 m.
Lengdegrad: 14.6739310 Breddegrad: 68.3301230
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Her er det en gjenrast stoll (20 m lang iflg. Bøckman). Fra tippen sees fin- til middelskornet massiv hematittmalm (prøve 03) og hematittmineralisering som er båndet med cm-mektige skarnbånd. Også enkelte stuffer av middelskornet kalkspat med granat, pyroksen og finfordelt magnetitt-disseminasjon (prøve 04).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0163.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv hematittmalm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0163.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middelsk. kalkspat med mt-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1865 - 011 Vestpollen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0163.01 Fastfjell -1 -2 13 -1 -2 -1.0 1.0
NO0163.02 Fastfjell 4 3 8 2 2 -1.0 1.0
NO0163.03 Fastfjell 18 7 12 2 -2 -1.0 1.0
NO0163.04 Fastfjell 2 48 9 6 5 -1.0 1.0
NO0163.05 Fastfjell 1 3 9 -1 3 -1.0 1.0
NO0163.06 Fastfjell 1 7 -5 -1 -2 -1.0 3.0
NO0163.07 Fastfjell -1 27 10 8 11 -1.0 1.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0163.01 3.0 3.0 394 -1.0 5 4.32 -20 -20 -20
NO0163.02 3.0 3.0 41 -1.0 14 -1.00 -20 27 -20
NO0163.03 3.0 3.0 31 -1.0 74 1.34 -20 109 -20
NO0163.04 3.0 3.0 49 -1.0 32 12.50 -20 -20 -20
NO0163.05 3.0 3.0 88 -1.0 11 12.50 -20 -20 -20
NO0163.06 3.0 3.0 22 -1.0 47 -1.00 -20 -20 -20
NO0163.07 3.0 3.0 478 -1.0 23 1.95 -20 -20 -20
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0163.01 .00 27 -1 9730 8.87 -30.00 -30.00 2.9 1.39
NO0163.02 .05 10 -1 238 4.01 -30.00 -30.00 3.3 4.82
NO0163.03 .01 18 -1 590 8.16 -30.00 -30.00 3.4 -1.00
NO0163.04 -.01 15 4 19500 5.48 -30.00 -30.00 81.0 11.30
NO0163.05 .00 32 20 1010 2.12 -30.00 -30.00 9.2 15.00
NO0163.06 .00 1 -1 183 .43 -30.00 -30.00 5.8 59.20
NO0163.07 .00 23 2 12800 7.22 -30.00 -30.00 3.9 2.79
------------------
Prøvenr. B*
NO0163.01 -5
NO0163.02 -5
NO0163.03 -5
NO0163.04 -5
NO0163.05 -5
NO0163.06 -5
NO0163.07 -5


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse