English version
MALMDATABASEN
Registrering 1865 - 013 Kjelberget
(Objekt Id: 2308)
(Sist oppdatert: 17.12.1999)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vågan (1865)
Kart 1:50000: Kabelvåg (1131-2) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 480433 m. Nord: 7567896 m.
Lengdegrad: 14.5273760 Breddegrad: 68.2238450
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Molybden
Element(er): Mo
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Pegmatittdannelse Form: Linse
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Molybdenglans Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Mangeritt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Syenitt
Metamorf fase :Granulitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Bruddkløv Strøk/Fall :335 / 90 Pre-mineralisering

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Ved Kjeldbergvika, mellom Svolvær og Kabelvåg, finnes en smal, uregelmessig sone med parallelle sulfidførende pegmatittårer som går fra sjøkanten og innover så langt det er blottet, ca. 20m. Den største åren er 50m bred. På to steder er det skutt ut litt masse. Sulfidene består av magnetkis med litt svovelkis, og molybdenglans. Ca. 50m i strøkfortsettelsen av sonen er det i veiskjæringen funnet et par kisførende årer med bredde opptil 10cm.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Øines, Hans , 1972
Molybdenglansanvisning på Vågan Prestegårds grunn i 1950.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 4963;1 sider
Abstrakt:
Adkomst: Riksvei 19 til Vågan kirke ved Kabelvåg. Skjerpeprotokollens Stedsbeskrivelse: Anvisninger ligger i en skjæring i Kjellbergvika, ca. 10 m fra sjøen. Stedsbeskrivelse: Kjellbergvika ligger ca. 1,5 - 2,0 km øst for Vågan kirke (langs riksvei 19).(står avmerket på kartet). På østsida av bukta er det innerst rester av et brudd på syenitt til bygnings- stein. I dette bruddet sees små pegmatittganger, men jeg fant ikke noe molybdenglans. Dette var det eneste stedet som det var skutt i innen 30 m fra sjøen. Geologi: Anvisningene (?) ligger i syenitt. Det har sannsynligvis vært funnet molybdenglanskorn i de små pegmatittgangene (10 cm brede). Vurdering: Anvisningene må ansees som gjenfunnet og som verdiløs.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0165.01 Fastfjell
Prøvetaker: Mathiesen, C.O./...Lager: Løkken
Kommentar: Pegmatitt med kis og molybdenglans.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1865 - 013 Kjelberget

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0165.01 Fastfjell 598 -16 41 102 80 -8.2 8.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0165.01 3.0 4.0 -20 -8.2 15 2520.00 -20 -20 -20
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0165.01 5.06 25 -8 31 10.20 -30.00 -30.00 -16.4 -8.20
------------------
Prøvenr. B*
NO0165.01 -41


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse