English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 5427 - 609 Skjervøy
(Objekt Id: 23162)
(Sist oppdatert: 08.07.2021)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Skjervøy (5427)
Kart 1:50000: Arnøy (1635-2) Kart 1:250000: Tromsø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 498899 m. Nord: 7767600 m.
Lengdegrad: 20.9711610 Breddegrad: 70.0154830
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Kvartsittskifer
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 19.sep.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Murestein Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Grålig
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kvartsskifer Kornstørrelse: Middels-grovkornet(1->3mm)

Foto nr. 1 viser "Håndstuff"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :60 / 32

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er middels til grovkornet kvartsitt med parallelle lag av glimmer som gjør den skifrig. I glimmerlagene opptrer ganske mye rød granat. Glimmermineralene er muskovitt og biotitt, og det finnes mest muskovitt. Avstanden mellom glimmerlagene varierer, men er ofte 5-10 cm. Dette gjør bergarten godt egnet til uttak av murestein, og dette er det som produseres herfra. På bruddflater får bergarten vekselvis mørke og lyse bånd som gir murene et tiltalende utseende. Med så mye godt lagdelte bergarter som dette området har å by på, er nok kundegrunnlaget begrenset til nærområdet nær Skjervøy sentrum.
Beliggenhet
Bruddet ligger helt inntil RV866 like sør for kommunesenteret Skjervøy, vest for veien.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"
Foto nr. 2 viser "Blokk i bruddet"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
19416090001 Håndstykke
Prøvetaker: Leif Furuhaug/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 1


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse