English version
MALMDATABASEN
Registrering 1865 - 016 Vatnefjord
(Objekt Id: 2317)
(Sist oppdatert: 07.01.2000)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vågan (1865)
Kart 1:50000: Oddvær (1131-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 478483 m. Nord: 7582346 m.
Lengdegrad: 14.4773200 Breddegrad: 68.3533010
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1840 - 1841 Prøvedrift
1842 - 1844 Prøvedrift
1899 - 1899 Prøvedrift

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Vulkeks Form: Linse
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kalkspat
Gangmineral Amfibol
Gangmineral Kvarts
Malmmineral Kubanitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Suprakrystaler Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Granulitt
Sidebergart Mangeritt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Syenitt
Metamorf fase :Granulitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foldeakse Post-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer
Vertsbergart Mineralbånding Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
På halvøyen mellom Nordpollen og Vatnfjorden forekommer magnetittlinser ledsaget av uregelmessig og delvis relativt rik kobberkismineralisering. Stedvis finnes også årer med kobberkis adskilt fra magnetitten. I perioden 1840 - 1844 ble det av forskjellige interessenter gjort forsøk på å etablere drift på kobber. Tre båtlaster med malm ble sendt et verk i Kristiansund, som ga 4.5 tonn raffinert kobber. Et kortvarig forsøk ble gjort igjen i 1899, men ga ikke tilfredsstillende resultat.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Mathiesen, C. O.; Sørdal T. , 1980
Befaring av Statens rettigheter i Lofoten/Vesterålen, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1650/39A;29 sider
Abstrakt:
Rapporten legger frem resultater fra befaringer av Statens bergrettigheter i Vesterålen og Lofoten gjort i 1978-79: Kaldjord/Lonkanfjord, Matmoderen, Napp, og Eggum på jern (magnetitt) og Kjellbergvik på molybden. Av disse ble ikke skjepene på Napp og Eggum funnet. Det ble dessuten foretatt en befaring av magnetittforekomstene på Smorten og gjort mislykket forsøk på å finne hematittforekomstene på Vestpolltind. Rettighetene til begge disse feltene ligger i private hender. Tidlig i dette århundre pågitt det kortvarig forsøk på drift i feltene Kaldjord/Lonkanfjord, Matmoderen og Smorten og forekomstene på Vestpolltind ble undersøkt med stoller og orter. Rapporten resymerer disse aktivitetene. Prøver som ble tatt under befaringene er analysert på NGU, og resultatene er gjengitt i rapporten.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0174.01 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal,T./...Lager: Løkken
Kommentar: Mt-malm med kobberkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0174.02 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal,T./...Lager: Løkken
Kommentar: Mt-malm, kobber- svovelkisrik type.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1865 - 016 Vatnefjord

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0174.01 Fastfjell 14000 271 61 98 28 -8.2 556.0
NO0174.02 Fastfjell 49200 342 63 579 423 -8.2 387.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0174.01 7.0 4.0 -20 -8.2 18 -8.20 -20 -20 -20
NO0174.02 3.0 3.0 -20 -8.2 -8 -8.20 -20 -20 -20
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0174.01 2.04 79 -8 636 29.40 -30.00 -30.00 -16.4 -8.20
NO0174.02 13.00 31 -8 280 16.50 -30.00 -30.00 -16.4 -8.20
------------------
Prøvenr. B*
NO0174.01 -41
NO0174.02 -41


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse