English version
MALMDATABASEN
Registrering 1865 - 017 Sunnlandsfjorden
(Objekt Id: 2318)
(Sist oppdatert: 01.03.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vågan (1865)
Kart 1:50000: Oddvær (1131-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 477443 m. Nord: 7580796 m.
Lengdegrad: 14.4523920 Breddegrad: 68.3393190
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode:
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Skarnomvandling
Strøk/Fall: 255 / 30 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Epidot Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foldeakse Strøk/Fall :55 / 5 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :255 / 30 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen har utgående på Storhaugens S-side i høyde 50m.o.h., hvor det er sprengt ut i skrenten, samt en 3m dyp slepsynk (ca.50m3 tipp). Slepsynken følger en 1.5m mektig amfibolitt med cm-dm-mektige bånd av semimassiv til massiv magnetitt med litt svovelkis-disseminasjon (prøve 01, 02 og 03). Amfibolitten fører noe biotitt, epidot og kloritt og har små antydninger til malakittbelegg. Hengen er 1-2m mektig epidotgneis (karbonatholdig?) med overliggende 5-6m mektig skarn, bestående av grovkornet epidot, granat, diopsid og kalkspat.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0175.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Amfibolitt med semimassiv mt og py-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0175.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Amfibolitt med semimassiv mt og py-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0175.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Amfibolitt med semimassiv mt og py-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1865 - 017 Sunnlandsfjorden

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0175.01 Fastfjell 122 80 9 31 22 -.3 7.0
NO0175.02 Fastfjell 316 68 4 22 18 -.3 -2.0
NO0175.03 Fastfjell 447 89 -3 25 18 -.3 8.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NO0175.01 -3.0 -3.0 -5.0 9 2.0 7 -1.00 2 -2
NO0175.02 -3.0 -3.0 -5.0 5 1.3 82 -1.00 -2 -2
NO0175.03 -3.0 5.0 -5.0 7 1.2 17 -1.00 -2 -2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NO0175.01 .06 229 76 900 37.49 -2.00 -5.00 -2 3.0
NO0175.02 .16 163 68 845 20.63 -2.00 -5.00 -2 8.0
NO0175.03 .20 133 64 905 19.88 -2.00 -5.00 -2 17.0
------------------
Prøvenr. La* B*
NO0175.01 -1.00 -3
NO0175.02 3.00 -3
NO0175.03 -1.00 -3


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse