English version
MALMDATABASEN
Registrering 1865 - 018 Litinden
(Objekt Id: 2319)
(Sist oppdatert: 01.03.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vågan (1865)
Kart 1:50000: Oddvær (1131-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 481053 m. Nord: 7581926 m.
Lengdegrad: 14.5398230 Breddegrad: 68.3497190
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode:
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 345 / 30 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Feltspat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart biotitt-amfibolgneis Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :345 / 30 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen har utgående på N-siden, og like ved toppen, av skaret mellom Durmålstinden og Litinden i høyde 525m.o.h.. Her er et 5m3 stort skjerp i skrenten. Det er avrøsket 2m mektighet av mineraliseringen - den kan muligens være bredere. Opptil dm-mektige lag av massiv-semimassiv middelskornet magnetitt med mm-mektige svovelkis-bånd (prøve 01 og 02) opptrer i biotittgneis (nærmest en biotititt) med noe amfibol. I de magnetittanrikede båndene er amfibol dominerende gangmineral - underordnet opptrer biotitt. Bånding og foliasjon i mineraliseringen er 345/30 - ellers er det svært varierende i området. I skjærpet skjæres mineraliseringen av en overliggende, flattliggende, diskordant granittgang. Dens liggkontakt mot mineraliseringen har retning 260/10.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0176.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middk., massiv mt med py.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0176.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middk., massiv mt med py.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 3110 18,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vågan (1865)
Kart 1:50000: Oddvær (1131-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 481063 m. Nord: 7581986 m.
Lengdegrad: 14.5400550 Breddegrad: 68.3502580
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Litt lenger ned i lia, høyde 485m.o.h., er det påsatt en stoll (gjenrast) mot sør (50m3 tipp). Ingen mineralisering sees, heller ikke i tippmaterialet.


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1865 - 018 Litinden

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0176.01 Fastfjell 30 20 -3 20 23 -.3 4.0
NO0176.02 Fastfjell 87 18 -3 62 33 -.3 -2.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NO0176.01 -3.0 -3.0 -5.0 6 1.5 8 5.00 -2 -2
NO0176.02 -3.0 -3.0 -5.0 6 .9 8 4.00 3 -2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NO0176.01 .64 29 13 327 31.19 4.00 -5.00 -2 9.0
NO0176.02 1.78 17 17 305 23.76 3.00 -5.00 -2 9.0
------------------
Prøvenr. La* B*
NO0176.01 19.00 -3
NO0176.02 18.00 -3


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse