English version
MALMDATABASEN
Registrering 1865 - 019 Kudalen
(Objekt Id: 2321)
(Sist oppdatert: 22.06.2007)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vågan (1865)
Kart 1:50000: Oddvær (1131-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 482813 m. Nord: 7576576 m.
Lengdegrad: 14.5834450 Breddegrad: 68.3018480
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern-titan
Element(er): Fe Ti
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1940 - 1940 Geofysikk

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Ortomagmatisk Form: Linse
Hovedtekstur: Kataklastisk Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 170 / 90 Retning:
Feltstupning:
Ti-forekomst type(r)
Hovedtype: Magmatisk Ilm/Mt-forhold:
Subtype: Mt +/- Ilm +/- Ap i mafisk intrusjon %TiO(Malm):
Titan provins: Lofoten - Vesterålen %P2O5(Malm):
Vertsbergart: %MgO(Ilm): < 1
Hoved Ti mineral: Ilmenitt %V2O3(Mt): < 0.4
ppm U (Rutil):
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Amfibol Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Granittisk gneis
Metamorf fase :Granulitt
Sidebergart Granitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt
Metamorf fase :Granulitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger i 180 meters høyde, innerst i Kudalens SØ-side. Det ble funnet to små røsker med 35 m avstand i NNV-retning. Mineraliseringen er massiv magnetitt (prøve 01 og 04) med enkelte små slirer av kvarts, feltspat, amfibol og biotitt. Sidebergart er i vest grovkornet granitt med litt magnetitt-disseminasjon (02) og små apofyser av massiv magnetitt ut fra malmen. Sideberg i øst er fikornet kvartsrik granittisk gneis (03). Malmsonen er steiltstående og vel 1 m mektig. Den kan følges med kompassutslag minst 50 m i lengderetningen, som er NNV-SSØ.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "2,5x"
Foto nr. 2 viser "10x"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bøckman, K.L. , 1956
Kudden jernmalmfelt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2734;4 sider
Abstrakt:
Feltet med magnetittmalm ligger ca. 2 km. Sydvest for Solbakke gård. Feltet består av et 60 - 70 m langt og 10 - 20 m bredt belte i granitt, hvor en hel del små linser av magnetitt opptrer. Malmen har ingen økonomisk betydning. Forts. Lok. nr. 40142

Geis, H.P. , 1968
Norges jern-titanforekomster
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7907;155 sider
Abstrakt:
Oppramsing av hele landets jern-titanforekomster, hvorav 15 trekkes fram som de største. Hver forekomst beskrives ut fra befaring med geologiske og dels kjemiske data. Oppredningsresultater presenteres også. Oppramsing- en går fra Hedmark til Finnmark i nord.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0178.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv mt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0178.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Grovk. granitt med mt-diss. fra Ø-kontakt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0178.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. granittisk gneis fra U-kontakt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0178.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv mt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1865 - 019 Kudalen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0178.01 Fastfjell 4 30 -5 2 4 -1.0 4.0
NO0178.02 Fastfjell 21 230 8 8 11 -1.0 1.0
NO0178.03 Fastfjell 53 256 9 4 6 -1.0 1.0
NO0178.04 Fastfjell 18700 781 -81 36 55 -16.2 1.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0178.01 3.0 3.0 -20 -1.0 -1 -1.00 20 -20 -20
NO0178.02 3.0 3.0 -20 -1.0 29 1.08 -20 -20 -20
NO0178.03 3.0 3.0 -20 -1.0 34 -1.00 -20 -20 -20
NO0178.04 3.0 3.0 -20 -16.2 862 -16.20 -20 -20 -20
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0178.01 .07 20 15 38 1.51 -30.00 -30.00 -2.0 5.97
NO0178.02 .02 63 9 397 3.53 -30.00 -30.00 23.6 56.50
NO0178.03 .03 17 16 163 .87 -30.00 -30.00 4.0 34.90
NO0178.04 .05 232 71 894 13.10 -30.00 -30.00 -32.4 27.40
------------------
Prøvenr. B*
NO0178.01 -5
NO0178.02 10
NO0178.03 9
NO0178.04 -81


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse