English version
MALMDATABASEN
Registrering 1865 - 022 Jenndalen
(Objekt Id: 2325)
(Sist oppdatert: 01.03.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vågan (1865)
Kart 1:50000: Kvalnes (1131-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 467583 m. Nord: 7573986 m.
Lengdegrad: 14.2151510 Breddegrad: 68.2772890
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode:
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 345 / 70 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Granittisk gneis
Vertsbergart Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :345 / 70 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Nederste og største skjerp ligger 60 m.o.h. i en skrent. Her går en stoll mot ØSØ og en mot NNØ. Begge er vannfylt og tippvolum er ca. 140 m3. Mineraliseringen er bundet til finkornet amfibolitt og varierer mellom semimassiv (prøve 05 og 06) - stedvis med endel magnetkis, svovelkis og kobberkis (prøve 03 og 04) - og massiv grov- til middelskornig magnetitt (prøve 07). Mektigheten er ca. 3.5 m. Sideberg er finkornig granittisk gneis med magnetitt-, svovelkis- og magnetkisdisseminasjon. (Prøve 01 fra heng og prøve 02 fra ligg).

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bøckman, K.L. , 1951
Jendal jernmalmfelt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1348;1 sider
Abstrakt:
Feltet i Gimsøy går fra sørøstenden av øvre Jendalsvann. Malmførende sone er presset gabbro i granitt. Området er mye overdekket, men små rygger av magnetitt kunne følges ca. 500 m. Ingen linse hadde større bredde enn ca. 4 m. Det er også registrert små magnetittlinser i granitt. Området burde undersøkes magnetometrisk.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0182.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. gran. gn. med mt-po-py-diss. fra heng
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0182.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. gran. gn. med mt-po-py-diss. fra ligg
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0182.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. amfibolitt med semimass. mt og noe po, py og cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0182.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. amfibolitt med semimass. mt og noe po, py og cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0182.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. amfibolitt med semimass. mt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0182.06 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. amfibolitt med semimass. mt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0182.07 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middk. massiv mt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 3111 22,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vågan (1865)
Kart 1:50000: Kvalnes (1131-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 467583 m. Nord: 7573916 m.
Lengdegrad: 14.2151720 Breddegrad: 68.2766610
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Her (95 m.o.h.) er det en ca. 15 m3 røsk i skrent. 5 - 6 m mektighet av den finkornige granittiske gneisen er båndet med cm-mektige, (et er 40 cm) massive magnetittbånd (prøve 08). 20 m videre oppover ryggen er en 20 m3 røsk med vannfylt synk. Samme mineraliseringstype med 3 - 4 m mektighet. Opptil dm-mektige massive magnetittbånd.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0182.08 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. gran. gn. med mt-bånd.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 2
(Objekt Id: 3112 22,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vågan (1865)
Kart 1:50000: Kvalnes (1131-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 467593 m. Nord: 7573796 m.
Lengdegrad: 14.2154510 Breddegrad: 68.2755860
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Her (155 m.o.h.) er en 10 m lang, grunn røskegrøft (gjengrodd)med 2 m3 tipp. Samme mineraliseringstype, men fattigere.


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1865 - 022 Jenndalen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0182.01 Fastfjell 20 7 8 10 3 -1.0 1.0
NO0182.02 Fastfjell 19 3 8 9 4 -1.0 3.0
NO0182.03 Fastfjell 114 -32 -81 21 -32 -16.2 1.0
NO0182.04 Fastfjell 219 -32 103 38 -32 -16.2 1.0
NO0182.05 Fastfjell -16 -32 -81 -16 -32 -16.2 4.0
NO0182.06 Fastfjell 32 -32 -81 -16 -32 -16.2 1.0
NO0182.07 Fastfjell 187 -32 101 30 -32 -16.2 2.0
NO0182.08 Fastfjell 1 14 9 4 4 -1.0 1.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0182.01 3.0 3.0 -20 -1.0 96 1.29 -20 -20 -20
NO0182.02 4.0 3.0 -20 -1.0 48 -1.00 -20 -20 -20
NO0182.03 3.0 3.0 -20 -16.2 35 -16.20 -20 -20 -20
NO0182.04 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0182.05 3.0 3.0 -20 -16.2 35 -16.20 -20 -20 -20
NO0182.06 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0182.07 4.0 3.0 -20 -16.2 24 17.50 -20 -20 -20
NO0182.08 3.0 3.0 -20 -1.0 81 -1.00 -20 -20 -20
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0182.01 .12 9 -1 192 3.40 -30.00 -30.00 4.9 61.20
NO0182.02 .15 7 -1 115 3.48 -30.00 -30.00 -2.0 11.90
NO0182.03 .83 55 -16 348 13.50 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0182.04 1.67 29 -16 190 20.70 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0182.05 .00 -16 -16 420 9.09 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0182.06 .23 39 -16 261 22.90 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0182.07 .60 62 -16 242 29.30 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0182.08 .00 27 -1 123 5.25 46.00 -30.00 6.7 137.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0182.01 -5
NO0182.02 -5
NO0182.03 -81
NO0182.04 -81
NO0182.05 -81
NO0182.06 -81
NO0182.07 -81
NO0182.08 -5


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse