English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1812 - 604 Høgflåget
(Objekt Id: 23373)
(Sist oppdatert: 07.05.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sømna (1812)
Kart 1:50000: Velfjord (1825-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 378250 m. Nord: 7249660 m.
Lengdegrad: 12.3836020 Breddegrad: 65.3470450
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Gabbro
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 10.okt.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Gabbro Klassifikasjon: blokker Farge: Sort
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Gabbro Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm)

Foto nr. 1 viser "Håndstuff"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Gabbroen som er prøvetatt ligger i Høgflåget og er en intrusjon i kaledonske skifre og marmorer med et utgående på ca. 5 km2. Gabbroen har store variasjoner i farge, kornstørrelse og tekstur i veiskjæringene der den er undersøkt. Den bergarten som er mest svart er diabasganger som gjennomsetter gabbroen. Diabasen er middelskornet og er noen steder porfyrisk med cm-store krystaller av pyroksen. Småprøver av gabbro og diabas er kun brukt for vurdering av steintypen som bygningsstein. Det er ikke kartlagt områder hvor verken diabasen eller gabbroen er homogen nok for produksjon av stor blokk som bygningsstein. Det er mulig å ta ut mindre blokk som er svart nok til å kunne brukes til gravstein. Forekomsten er ikke brukbar til uttak av større som bygningsstein. Mineralogi Diabasen og gabbroen har av pyroksen og feltspatt som hovedmineraler. I tillegg er det underordnede mengder av amfibol og aksessoriske mineraler. Stedvis har både gabbroen og diabasen korn av sulfider.
Historikk
Sømna kommune tok kontakt med NGU i forbindelse med Nordlandsprogrammet midt på 1990-tattet for å få tatt ut en prøve for pukktesting. Dette ble gjort av NGU. Gabbroen gir god kvalitetspukk men prosjektet ble ikke ført videre. Det ble i forbindelse med dette arbeidet antatt at deler av gabbroen kunne være aktuell som bygningsstein. Befaring i 2010 har vist at gabbroen er såpass inhomogen i farge at den ikke er aktuell som bygningsstein. Svarte diabasganger er en mulighet, men det er ikke funnet større homogene partier av svart diabas langs veiskjæringene over Høgflåget.
Beliggenhet
Adkomst til området er ved å ta av fra Rv. 17 mot Hombornes ca. 4 km nord for Vik i Sømna, på en ca. 10 km lang kommunevei. En bygdevei går videre fra Hombornes forbi Innermarka og mot Halsen. Denne siste delen av veien er under arbeid og kan i dag ikke brukes til motorisert ferdsel.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bergblotning m/div. blokk"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Myrland, Rolf , 1972
Velfjord. Beskrivelse til det berggrunnsgeologiske gradteigskart I 18 - 1:100 000.
;Norges geologiske undersøkelse;KARTBESKRIVELSE; TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; Skrifter; No.274; 1;1-30 + ka sider
Abstrakt:
The various lithologies are described. These comprise granitic basements rocks of supposed Pre-Cambrian age and Cambro-Silurian supracrustals and intrusives. The intrusives are mostly found within the Bindal and Velfjord massifs. These massifs are younger than the supracrustals, but their mutual age relationship is uncertain. Tectonically the rocks are sitated in "the high metamorphic nappe-complex" of central and western Helgeland. The supracrustal rocks have undergone at least three phases of Caledonian folding, the F2 phase producing the main regional structures. The rocks have mineral assemblages which place them in the almandine-amphibolite metamorphic facies.

Navn på lokalitet: Høgflåget 1
(Objekt Id: 23376 604,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sømna (1812)
Kart 1:50000: Velfjord (1825-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 377850 m. Nord: 7249099 m.
Lengdegrad: 12.3755180 Breddegrad: 65.3418760
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Gabbro
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Nei , (Stadfestet 11.okt.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse