English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1812 - 605 Mjønes
(Objekt Id: 23374)
(Sist oppdatert: 31.10.2012)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sømna (1812)
Kart 1:50000: Velfjord (1825-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 372741 m. Nord: 7246262 m.
Lengdegrad: 12.2685570 Breddegrad: 65.3144950
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Dioritt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 11.okt.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Dioritt Klassifikasjon: blokker Farge: Mørk grå
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Dioritt Kornstørrelse:

Foto nr. 1 viser "Polert plate"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Den grå dioritten er intrusiv, som den ganske store gabbroen nord for Hombornes på vestsiden av Ursfjorden. Bergarten finnes i flere veiskjæringer men synes mest aktuell for eventuell for utnyttelse med hensyn til fargetone og massivitet ved Mjønes. Her er den mest grålig med et attraktivt svakt fiolett skjær. Bergarten er grovkornet til middelskornet og de mørke mineralene er stedvis ujevnt fordelt. Mest vanlig har den imidlertid homogen tekstur. Prøver av dioritten er kun brukt for vurdering av steintypen som bygningsstein. Dioritten har en behagelig kanskje attraktiv svakt fiolett fargetone. Den er massiv og uten foliasjon og lite oppsprukket i veiskjæringene, og ligger godt logistisk til for drift. Steinen er sannsynligvis en lavprisstein. Mineralogi Hovedmineralene i dioritten er feltspatt og pyroksen/amfibol.
Historikk
Prøveblokk fra Mjønes og Saltnesodden er tatt ut i 2010. Dioritten er registrert som potensiell bygningsstein av NIBA.
Beliggenhet
Lokaliteten Mjønes ligger rett øst for kommunesenteret Vik i Sømna kommune. Adkomst dit er å ta av på skiltet vei fra Rv. 17 mot Hombornes ca. 4 km nord for Vik. Ca. 5 km fra veikrysset ved Rv. 17 ligger Mjønes.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Oversiktsbilde"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Myrland, Rolf , 1974
Bindal. Berggrunnskart; Bindal; Gradteig I 19; 1:100 000; trykt i farger; NGU nr. 53 (1910)
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Navn på lokalitet: Mjønesodden
(Objekt Id: 23375 605,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sømna (1812)
Kart 1:50000: Velfjord (1825-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 371779 m. Nord: 7246910 m.
Lengdegrad: 12.2473100 Breddegrad: 65.3199270
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Dioritt
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Nei , (Stadfestet 11.okt.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beliggenhet
Mjønesodden stikker ut i Ursfjorden og består av dioritt med lite overdekning.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse