English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1812 - 606 Arnes
(Objekt Id: 23377)
(Sist oppdatert: 11.10.2012)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sømna (1812)
Kart 1:50000: Velfjord (1825-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 373659 m. Nord: 7254701 m.
Lengdegrad: 12.2804240 Breddegrad: 65.3904830
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 11.okt.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Klebersteinen ligger i randsonen til en serpentinitt opp mot en granittisk gneis. Den ultramafiske kroppen er en av flere mindre kropper som opptrer på Sømna, hvor det i tilknytning til noen av disse er tatt ut grytestein. På Arnes har serpentinitten er gradvis overgang til kleberstein. Småprøver av klebersteinen er vurdert som råstoff for husflidsstein. Det er ikke kjent om grunneier har gjort forsøk på produksjon av suvenirer. Klebersteinens eneste anvendelsesområde ut fra sitt begrensede volum er til prydstein eller husflidsstein. Mineralogi Klebersteinen har ca. 40 % talk og i tillegg serpentin, karbonat, kloritt og amfibol og litt magnetitt.
Historikk
Lokaliteten er vurdert for uttak av kleberstein for bruk som husflidsstein eller prydstein av Heldal (1996c). Det er en liten forekomst med mulighet til å ta ut 1500 til 2000 tonn kleberstein. NGU tok ut prøvebokk av kleberstein i 1995.
Beliggenhet
Forekomsten ligger i kanten av en liten ås ved gården Nygård, mellom gårdene Arnes og Arneshaugen, Til forekomsten kommer en med å ta av fra Rv. 17 mot NØ ca. 1 km sør for tettstedet Berg, på fylkesveivei som går mot Dalbotnet. Etter ca. 5 km langs denne veien er det et veikryss og forekomsten ligger ved gården Nygård like nord for veikrysset.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Forekomsten"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Heldal, Tom , 1996
Befaring av klebersteinsforekomst ved Arnes, Sømna kommune
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.96.106;9 sider
Abstrakt:
Klebersteinsforekomst ved Arnes i Sømna kommune ble befart. Forekomsten er liten (antatt reserver på 1500 - 2000 tonn), men er trolig stor nok til den type produksjon man tenker seg (prydgjenstander). Ved årlig uttak av små mengder god kvalitet blokk kan raskt oppnås tilstrekkelige råvarer for produksjon av prydgjenstander. Klebersteinens kvalitet synes god for formålet. Begrensete undersøkelser, i første rekke et lite prøveuttak, bør være neste skritt i en videre undersøkelse.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse