English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1815 - 601 Bremsteinen
(Objekt Id: 23387)
(Sist oppdatert: 14.05.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vega (1815)
Kart 1:50000: Bremsteinen (1726-3) Kart 1:250000: Vega
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 333589 m. Nord: 7282449 m.
Lengdegrad: 11.3854330 Breddegrad: 65.6210010
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Granitt
Murestein(Y/N):
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 12.okt.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Granitt Klassifikasjon: blokker Farge:
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Foto nr. 1 viser "Bautastein"
Foto nr. 2 viser "Molo"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er en rosafarget granitt som utgjør berggrunnen i øygruppen Bremsteinen og de andre nærmeste småøyene. Granitten er lite foliert og har en temmelig flat benkning. Den er antatt å være av kambro-silurisk alder. Granitten er utelukkende brukt til utbyggingen av Bremsteinen fiskevær, moloer, kaier og grunnmurer til bygningene i været. Den er også brukt i nevnte bauta som dokumenterer byggeperioden. Granitten på Bremsteinen er en homogen og jevnt rosa farget stein. Forholdene for bryting med uttak av storblokk er gode, selv om øyene stikker opp kun maksimalt 27 meter over havet. Logistikken ellers er ikke særlig god langt til havs, utenom det at det er sjønært med et par mils havstykke til nærmeste bebyggelse på Vega. Steinen er en lavprisstein som neppe kan utnyttes. Mineralogi Granitten har en vanlig mineralsammensetning med rosa feltspatt, litt kvarts og biotitt.
Historikk
Det ble bygd meget imponerende forseggjorte moloer for å lage en god havn for fiskerne. For transport av stein under byggingen ble det bygd et kort jernbanespor. All steinen er tatt lokalt fra øyene i fiskeværet, hovedsakelig fra Heimøya, men også fra Storholmen og i andre mindre uttak. Det antas også at all steinen som er tatt ut er brukt lokalt. Toppen på den største moloen vest for husene er nesten jevnere enn ei brosteinlagt bygate. Dette er på toppen av store granittblokker. Steinarbeidet som er gjort viser at det er gjort av meget kvalifiserte fagfolk. Utbyggingen er gjort av Havnevæsenet (Leegaard 1914). Byggingen ble gjennomført fra like etter 1910 og ferdigstilt i 1916. På en bautastein i enden av selve moloen står det innhogd 1908-1916.
Beliggenhet
Fiskeværet ligger ca. 15 km VSV for Vega. Vestenfor været finnes kun småskjærene Steinan med Bremstein fyr. Det ligger ca. 4 km SV for Bremsteinvær og videre vestover er det Nordsjøen. Bremsteinen er et gammelt fiske- og dunvær som i dag er fraflyttet.


Faktaarket ble generert 12.08.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse