English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1820 - 612 Skavollen
(Objekt Id: 23389)
(Sist oppdatert: 15.02.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Alstahaug (1820)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 387478 m. Nord: 7300107 m.
Lengdegrad: 12.5393110 Breddegrad: 65.8025640
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 15.okt.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Området er sterkt overdekket og form og mektighet på klebersteinen er ikke kjent. Klebersteinen er en omvandling av en ultramafisk linse. Sidesteinen domineres av marmor (Bang 1985). Klebersteinen er brukt til husgeråd og bygningstein. Bruddet er vernet etter kulturminneloven og merket som det på det økonomiske kartverket. Dermed er forekomsten ikke aktuell for utnyttelse i dag. Mineralogi Mineralogien er som vanlig i kleberstein talk og magnesitt som hovedmineraler. Den grønnlige fargen i klebersteinen skyldes vanligvis kloritt.
Historikk
Den tidlige klebersteinsdriften på Helgeland er beskrevet av Berglund (1999), som også inkluderer denne forekomsten. Det er gjort omfattende arkeologiske undersøkelser i området. Bruddet på Skavollen har tydelige spor etter uttak langs et bratt berg og det finnes en stor skrottipp ved bruddet (Berglund 1999).
Beliggenhet
Forekomsten registrert som Skavollen består av et brudd i et bratt berg som er 25 m langt. Adkomst til området er med ferge til Tro (Trosjøen) fra Tjøtta (i nord) eller Forvik (i sør) på Rv. 17. Forekomst Skavollen ligger ved gården av samme navn. Den ligger nord for det lille vatnet Laugen som holder på å gro igjen. Fra fergestedet til gården er det ca. 2 km.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bang, Nils Anton , 1985
The stratigraphy and structural development of the Røøy-Haltøy area, outer Vefsn Fjord.
;UiB Geologisk inst. Avd. A;AVHANDLING

Berglund, Birgitta , 1999
Middelaldersk klebersteinsindustri på Helgelandskysten
;Tromsø Museum;TIDSSKRIFTARTIKKEL;Ottar; Råstoff til redskap; No.225;13-24 sider

Gjelle, S. T.; Solli, A. , 2009
Tjøtta. Berggrunnskart; Tjøtta; 18264; 1:50 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart sider


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse