English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1820 - 613 Tro
(Objekt Id: 23390)
(Sist oppdatert: 15.02.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Alstahaug (1820)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 387577 m. Nord: 7299687 m.
Lengdegrad: 12.5418550 Breddegrad: 65.7988260
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 15.okt.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Området er sterkt overdekket og formen og volumet av klebersteinen er ikke kjent. Klebersteinen er en omvandling av linser av ultramafitt i den tektoniske sonen som går omtrent N-S gjennom området. Sidesteinen domineres av marmor (Bang 1985). Klebersteinen er mest brukt til husgeråd. Bruddene er vernet etter kulturminnelovenmerket med ® av Riksarkivaren. Dermed er det ikke aktuelt med utnyttelse av forekomstene i dag. Mineralogi Mineralogien er som vanlig i kleberstein talk og magnesitt som hovedmineraler. Den grønnlige fargen i klebersteinen skyldes vanligvis kloritt.
Historikk
Den tidlige klebersteinsdriften på Helgeland er beskrevet av Berglund (1999), som også inkluderer denne forekomsten. I det østlige bruddet er det spor etter gryteuttak. I det vestlige bruddet er det en liten hule hvor uttakene er gjort.
Beliggenhet
Forekomsten ligger på gården Tro, øst for Tro skole. Adkomst til området er med ferge til Tro (Trosjøen) fra Tjøtta (i nord) eller Forvik (i sør) på Rv. 17. Tro skole ligger kun 1 km fra fergestedet på Trosjøen.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bergflate"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bang, Nils Anton , 1985
The stratigraphy and structural development of the Røøy-Haltøy area, outer Vefsn Fjord.
;UiB Geologisk inst. Avd. A;AVHANDLING

Berglund, Birgitta , 1999
Middelaldersk klebersteinsindustri på Helgelandskysten
;Tromsø Museum;TIDSSKRIFTARTIKKEL;Ottar; Råstoff til redskap; No.225;13-24 sider

Gjelle, S. T.; Solli, A. , 2009
Tjøtta. Berggrunnskart; Tjøtta; 18264; 1:50 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart sider

Navn på lokalitet: Tro 1
(Objekt Id: 23391 613,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Alstahaug (1820)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 387175 m. Nord: 7299649 m.
Lengdegrad: 12.5331080 Breddegrad: 65.7983440
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Ja , (Stadfestet 15.okt.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Samme beskrivelse som hovedforekomsten.
Beliggenhet
Forekomsten ligger på gården Tro, vest for Tro skole. Adkomst til området er med ferge til Tro (Trosjøen) fra Tjøtta (i nord) eller Forvik (i sør) på Rv. 17. Tro skole ligger kun 1 km fra fergestedet på Trosjøen.


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse