English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1820 - 614 Jøsåsen
(Objekt Id: 23392)
(Sist oppdatert: 15.02.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Alstahaug (1820)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 386710 m. Nord: 7299027 m.
Lengdegrad: 12.5234660 Breddegrad: 65.7926130
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 15.okt.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Den ultramafiske kroppen som utgjør den nordligste delen av Rødøya er godt blottet og synlig på lang avstand. Bergartene øst for kroppen og hele Trolandet består av urein kalkspatt-marmor og kalkglimmerskifer, som er sterkt tektonisk påvirket og består av flere skyveflak (Gjelle & Solli 2009). Langs skyveplanene finnes mindre kropper med utramafiske bergarter som langs skyveplanene er helt eller delvis omvandlet til kleberstein. Tektonikken har gjort at klebersteinen har en markert foliasjon og er dels forskifret. Klebersteinen er lys grå. Klebersteinen ved Jøsåsen kan følges langs et skyveplan med strøk omtrent N-S med relativt svakt fall mot øst. Både i heng og ligg er bergarten vekslende fra urein mamor til kalkglimmerskifer. Klebersteinen mektighet på drøye fem meter, som best kan ses nede ved sjøen. Klebersteinbruddene på Trolandet er gamle og steinen ble brukt til gryter og diverse husgeråd. Den er også brukt til kirkebygging i mellomalderen. Bruddene er vernet etter kulturminneloven og forekomsten er dermed ikke aktuell for utnyttelse i dag. Det tredje bruddet på Jøsåsen er vernet med merke fra Riksantikvaren. Mineralogi Mineralogien er som vanlig i kleberstein talk og magnesitt som hovedmineraler. Klebersteinen er grå og fører nesten ikke kloritt. Klebersteinen er grovkornet foliert og særlig mot hengen sterkt forskifret.
Historikk
Den tidlige klebersteinsdriften på Helgeland er beskrevet av Berglund (1999). To av bruddene på Jøsåsen ble registrert i 2011. Et brudd er fra tidligere registrert av Riksantikvaren og merket på økonomisk med hans merke. I sørenden av sonen er det et helt gjengrodd stort brudd, hvor sannsynligvis flere hundre m3 er tatt ut. Dette bruddet ble sannsynligvis startet i et gammelt brudd hvor kleberstein ble tatt ut i mellomalderen. Det var skibsreder Kjøde fra Bergen, eller Norwegian Talc, som sist tok ut kleberstein i bruddet sannsynligvis på slutten av 1920-tallet. Utskipningen ble gjort lengre sør på øya på gården Sørstua, hvor det er mindre bratt ned mot sjøen (S. Tro, pers. medd.). Laget med kleberstein fortsetter mot nord ned mot sjøen, hvor det er kraftig gjengrodd og gjenrast. Det er også et middelalderuttak nede ved sjøen. Det er vanskelig tilgjengelig og sammenrast med meget store blokker. Overhenget over dette ser rasfarlig ut. Mulige spor etter uttak av gryter finnes under hammeren.
Beliggenhet
Det finnes flere brudd på kleberstein på Trolandet på Rødøya. For å komme til Rødøya kan en ta ferge til Tro, enten fra Tjøtta i nord eller fra Forvik i sør, fergesteder på Rv. 17, Kystriksveien. Det finnes noen få km vei på øya. Trolandet er den sørlige delen av Rødøya hvor alle klebersteinsforekomstene ligger. Bruddet på Jøsåsen ligger ca. ¾ km sør for Tro (Trosjøen) fergested, mot sjøen på vestsiden av øya.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Forekomsten"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Rekstad, J. , 1917
Vega. Beskrivelse til det geologiske generalkart
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.80;85 sider
Abstrakt:
The region described is situated on the coast of Northern Norway between 65 and 66 dgrs. N. The coast is surrounded by a girdle of islands and skerries. This archipelago is up to 50 km broad. Here are the islands Leka, Austra, Vega and innumerable islets and skerries. The ignous rocks occurring here are granite, gabbro, peridotite, and serpentine. Granitic rocks occupy a large area of the region, and the greater part of the high mountains consist of granite. All of them are younger than the adjacent stratified rocks. These are supposed to be of Cambro-Silurian age. The granite intersects the schists in dikes and veins, and it contains in many places fragments and flakes of the adjacent limestone and schists. For the most part the granite here has a banded or streaked structure. Its chief constituents are white to greyish feldspar and quartz. The micas often occur only subordinately. On the mainland the granite partially also contains hornblende. In several places syenite occurs in connection with the hornblende-granite. Here also occur other more basic varieties belonging to the gabbros. These have resulted as the last series by magmatic differentiation. In addition to hornblende the syenite contains to some extent pyroxene. This has been altered mostly to uralite.

Bang, Nils Anton , 1985
The stratigraphy and structural development of the Røøy-Haltøy area, outer Vefsn Fjord.
;UiB Geologisk inst. Avd. A;AVHANDLING

Berglund, Birgitta , 1999
Middelaldersk klebersteinsindustri på Helgelandskysten
;Tromsø Museum;TIDSSKRIFTARTIKKEL;Ottar; Råstoff til redskap; No.225;13-24 sider

Gjelle, S. T.; Solli, A. , 2009
Tjøtta. Berggrunnskart; Tjøtta; 18264; 1:50 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart sider

Navn på lokalitet: Jøsåsen 1
(Objekt Id: 23393 614,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Alstahaug (1820)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 386726 m. Nord: 7298951 m.
Lengdegrad: 12.5239030 Breddegrad: 65.7919290
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Ja , (Stadfestet 15.okt.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Se beskrivelse for hovedbruddet.

Navn på lokalitet: Jøsåsen 2
(Objekt Id: 23394 614,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Alstahaug (1820)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 386700 m. Nord: 7298977 m.
Lengdegrad: 12.5233130 Breddegrad: 65.7921530
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Ja , (Stadfestet 15.okt.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Se beskrivelse for hovedbruddet.


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse