English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1820 - 616 Bøen
(Objekt Id: 23399)
(Sist oppdatert: 15.02.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Alstahaug (1820)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 387063 m. Nord: 7299076 m.
Lengdegrad: 12.5311530 Breddegrad: 65.7931770
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 15.okt.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergart og geologisk innramning Den ultramafiske kroppen som utgjør den nordligste delen av Rødøya er godt blottet og synlig på lang avstand. Bergartene øst for kroppen og hele Trolandet består av urein kalkspatt-marmor og kalkglimmerskifer, som er sterkt tektonisk påvirket og består av flere skyveflak (Gjelle & Solli 2009). Langs skyveplanene finnes mindre kropper med utramafiske bergarter som langs skyveplanene er helt eller delvis omvandlet til kleberstein. Tektonikken har gjort at klebersteinen har en markert foliasjon og er dels forskifret. Klebersteinen er lys grå. Klebersteinen er en omvandlet ultramafitt. Klebersteinbruddene på Rødøya er gamle og steinen ble brukt til blokker til murestein, gryter og diverse husgeråd. Blokkene ble brukt til kirkebygging i mellomalderen. Bruddene er vernet etter kulturminneloven og dermed ikke aktuell for utnyttelse i dag. Mineralogi Mineralogien er som vanlig i kleberstein talk og magnesitt som hovedmineraler. Klebersteinen er lys grå og fører nesten ikke kloritt. Klebersteinen er grovkornet og foliert.
Historikk
Den tidlige klebersteinsdriften på Helgeland er beskrevet av Berglund (1999). Forekomsten på gården Bøen ble registrert i 2011.
Beliggenhet
Det finnes flere brudd på kleberstein på Trolandet på Rødøya. For å komme til Rødøya kan en ta ferge fra til Tro (Trosjøen), enten fra Tjøtta i nord eller fra Forvik i sør, fergesteder på Rv. 17, Kystriksveien. Trolandet er den sørlige delen av Rødøya hvor alle klebersteinsforekomstene ligger. Bruddet på gården Bøen ligger ca. 1,5 km sør for Trosjøen fergested. Forekomsten ligger like nord for gårdsbygningene.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Rekstad, J. , 1917
Vega. Beskrivelse til det geologiske generalkart
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.80;85 sider
Abstrakt:
The region described is situated on the coast of Northern Norway between 65 and 66 dgrs. N. The coast is surrounded by a girdle of islands and skerries. This archipelago is up to 50 km broad. Here are the islands Leka, Austra, Vega and innumerable islets and skerries. The ignous rocks occurring here are granite, gabbro, peridotite, and serpentine. Granitic rocks occupy a large area of the region, and the greater part of the high mountains consist of granite. All of them are younger than the adjacent stratified rocks. These are supposed to be of Cambro-Silurian age. The granite intersects the schists in dikes and veins, and it contains in many places fragments and flakes of the adjacent limestone and schists. For the most part the granite here has a banded or streaked structure. Its chief constituents are white to greyish feldspar and quartz. The micas often occur only subordinately. On the mainland the granite partially also contains hornblende. In several places syenite occurs in connection with the hornblende-granite. Here also occur other more basic varieties belonging to the gabbros. These have resulted as the last series by magmatic differentiation. In addition to hornblende the syenite contains to some extent pyroxene. This has been altered mostly to uralite.

Bang, Nils Anton , 1985
The stratigraphy and structural development of the Røøy-Haltøy area, outer Vefsn Fjord.
;UiB Geologisk inst. Avd. A;AVHANDLING

Berglund, Birgitta , 1999
Middelaldersk klebersteinsindustri på Helgelandskysten
;Tromsø Museum;TIDSSKRIFTARTIKKEL;Ottar; Råstoff til redskap; No.225;13-24 sider

Gjelle, S. T.; Solli, A. , 2009
Tjøtta. Berggrunnskart; Tjøtta; 18264; 1:50 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart sider


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse