English version
MALMDATABASEN
Registrering 1822 - 001 Ladingen
(Objekt Id: 2340)
(Sist oppdatert: 13.01.2000)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Leirfjord (1822)
Kart 1:50000: Nesna (1827-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 406772 m. Nord: 7322898 m.
Lengdegrad: 12.9445830 Breddegrad: 66.0130990
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Bly
Element(er): Pb As Ag
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Hydrotermal gang Form: Lag
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 40 / 90 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex: Øverste allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Arsenkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Blyglans Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent kvartsgang Intrusiv
Vertsbergart kalkkonglomerat Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :5 / 55 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Vertsbergart Sprekker Strøk/Fall :40 / 90 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer
Vertsbergart Foldeakse Strøk/Fall :45 / 10 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerpingen foregikk på 1930-tallet, etter sigende i regi av en svensk privatmann. Bergarten på odden vest for veien ved Ladingen er konglomerat med kalkspat-grunnmasse og boller av dolomitt- og kalkspatmarmor og kalksilikatberg-arter. I sjøkanten er en 5m lang stoll sprengt inn mot NØ for å følge en 10cm mektig kvartsgang. Gangen har retning 40/90. Foliasjon i gneisen er 5/55. Blyglanskuber opptil 5mm store, finkornet arsenkis og spor av svovelkis opptrer i hele gangens mektighet i stollen (prøve 02 og 03). Gangen går SV-over 3-4m ut i sjøen. Her er det bare en 1-2cm mektig sulfidåre midt i kvarts-gangen. Gangen fortsetter opp skrenten over stollen, opp til toppen 6-7m over stollen (5cm mektig) og så noen få meter mot NØ før den forsvinner under overdekket. Det er flere parallelle granittganger (95/90) i området, opptil 3-4m mektige. Prøve 01 er fra sidestein (konglomeratet) til kvarts-gangen.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0197.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Konglomerat med kalkspatgrunnmasse og boller av dolomitt-, kalkspatmarmor og kalksilikatbergart.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0197.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsgang med disseminasjon av blyglans, arsenkis og litt svovelkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0197.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsgang med disseminasjon av blyglans, arsenkis og litt svovelkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1822 - 001 Ladingen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0197.01 Fastfjell 15 307 7 2 7 .1 1.0
NO0197.02 Fastfjell 8 158 21259 17 10 230.0 76.0
NO0197.03 Fastfjell 5 54 18725 31 13 488.7 247.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0197.01 3.0 3.0 5 .8 27 1.00 2 2 .06
NO0197.02 3.0 3.0 33139 5.7 2 1.00 52 282 2.00
NO0197.03 3.0 3.0 42878 13.7 6 1.00 135 693 3.18
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0197.01 7 8 104 .57 2.00 5.00 1 176.0 4.00
NO0197.02 2 4 56 3.02 2.00 5.00 5 18.0 2.00
NO0197.03 2 2 42 3.97 2.00 5.00 2 5.0 2.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0197.01 2
NO0197.02 2
NO0197.03 2


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse