English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1822 - 602 Haugjord
(Objekt Id: 23410)
(Sist oppdatert: 14.05.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Leirfjord (1822)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 424375 m. Nord: 7341951 m.
Lengdegrad: 13.3212090 Breddegrad: 66.1886460
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Granitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 16.okt.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Porfyrgranitt Klassifikasjon: blokker Farge:
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Granitt Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm)

Foto nr. 1 viser "Bergflate"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Porfyrgranitt med hvite feltspattporfyroblaster av kalifeltspatt. Den er noe forgneiset og foliert med orienterte feltspatt porfyrer. Homogeniteten mellom blokkene med henblikk på mengde porfyrerer og struktur er middels god. Det kan være varierende mengder porfyrer og også varierende mengde biotitt i matriksen. Porfyrene varierer i størrelse fra 1 – 3 cm. Porfyrgranitten tilhører et stort intrusiv som finnes både på øya Løkta i Dønna kommune og på fastlandet i Leirfjord kommune. I området nord for Levang er feltspattporfyrene grå og sjeldnere rødlige. Porfyrgranitten er kun vurdert i felt. Porfyrgranitten virker massiv. Den har vertikale sprekker med avstand en meter og større. Bergarten er ikke homogen med hensyn til mengde feltspattporfyrer, og har inneslutninger (xenolitter) av amfibolitt som er optil ½ m store. Porfyrgranitten er mørkere enn porfyrgranitten i Vevelstad, som skyldes mindre mengde porfyrer i forhold til matriks som er mørke av biotitt. Steinen kan være potensiell for bruk som murestein ved spalting. Mineralogi Bergarten har porfyrer av feltspatt og en matriks som består av biotitt, kvarts og feltspatt.
Historikk
Lokaliteten er registrert i 2011 på grunn av steinens kvalitet.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger ved Rv. 808, mellom Levang (fergested for Rv. 17) og Bardal. Fra Haugjord og vestover til Austvika, hvor det er et stort pukkverk, er det porfyrgranitt med vekslende kvalitet. Mest homogen synes den å være ved Haugjord i ei større veiskjæring.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Forekomsten"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Holmsen, Gunnar , 1932
Rana. Beskrivelse til det geologiske generalkart.
;Norges geologiske undersøkelse;KARTBESKRIVELSE; TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.136;1-107 + k sider
Abstrakt:
The present book forms a continuation of earlier appeared geological descriptions of the general maps Vega, Træna, Hatfjelldal and Salta all on a scale of 1:250 000. The general map Rana borders to the east to Sweden and to the north, south and west to the previous mentioned maps. The geological series of this map are the same as those found on the adjoining maps. They consist of palaeozoic sediments, and between the beds as well as on the surface volcanic rocks belonging to the epochs of the Norwegian Caledonian mountain chain folding, have been pressed out. The originally flat lying beds are folded and turned on end, and during these alterations the minerals of the original sediments are metamorphosed. Archaean rocks are nowhere exposed. The series of rocks here in question are called the North-Norwegian mica-schist series, and contain stratified rocks, schists, limestones and gneisses, as well as igneous rocks such as gabbro and granite. A view on the geological map will show that igneous rocks frequently occur along the Swedish frontier. In the middle of the country sedimentary rocks, mica-schists and limestones, however predominate. The geological structure is well demonstrated by the limestone beds.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse