English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1824 - 606 Svarttjørnli
(Objekt Id: 23411)
(Sist oppdatert: 15.02.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 430987 m. Nord: 7332732 m.
Lengdegrad: 13.4728890 Breddegrad: 66.1074880
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Den ultramafiske linsen ved Svarttjørnli var allerede unøyaktig avmerket på dårlig kartgrunnlag av Vogt (1890). Den ligger i tilknytning til amfibolitt og fylitt som fører grafitt og litt kis. Bergartssekvensen i større målestokk er dominert av marmor, kalkspatt- og dolomittmarmor. Søvegjarto (1980) har merket av den ultramafiske linsen på sitt detaljerte geologiske kart. Det er sparsomt med blotninger i området, som er sterkt bevokst og vanskelig terreng å gå i. Linsen består hovedsakelig av serpentinitt. Kontakten mot sidesteinen er sjelden blottet. Klebersteinen er knyttet til kontaktsonen. Mengden kleberstein er meget begrenset og klebersteinen inneholder mye serpentin. Det finnes serpentinitt i et større område mot isretningen som kan bety at det er flere enn én ultramafisk linse i området. Det finnes to typer serpentinitt i området. Den ene har lys forvitringshud, mens den andre typen er mørk, tett og finkornet. Klebersteinen er kun brukt lokalt. Lokaliteten ligger ca. 1 km fra gårdsveiens ende i Svarttjørnli. Det er liten mengde kleberstein i forekomsten vurdert ut fra de blotningene som finnes. Forekomsten har derfor ingen økonomisk interesse i dag som bygningsstein. Mineralogi Klebersteinen består av serpentin, litt kloritt og i underordnet mengde talk. Ved høyere talkinnhold blir klebersteinen bløtere. Klebersteinen er mørk og finkornet med lite karbonat.
Historikk
Det er tatt ut ubetydelige mengder kleberstein fra lokaliteten, som er nevnt av både Vogt (1890) og Oxaal (1911).
Beliggenhet
Området Svarttjørnlia ligger ca. 2,5 km vest for tettstedet Elsfjord. Til Elsfjord kommer en med å ta av fra E6 i vekryss nord for Luktvatnet like på sørsiden av Korgenfjellet. Fra E6 er det ca. 6 km til tettstedet Elsfjord, og derfra ca. 3 km til avkjøring til gårdene i Svarttjønnlia. Den ultramafiske linsen ligger en drøy kilometer nord for gårdene i Svarttjørnlia. Linsen ligger på SV-siden av Skravlåga. Det går traktorvei fra den vestligste gården i Svarttjørnlia som passerer den ultramafiske kroppen.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bergflate"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Vogt, Johan H.L. , 1890
Praktisk-geologiske undersøgelser af Nordlands amt. I. Salten og Ranen med særlig hensyn til de viktigste jernmalm- og svovelkis-kobberkis- forekomster samt marmorlag
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.3;1-231 sider
Abstrakt:
Forkortet: Die vorliegende Abhandlung erscheint als erster Theil einer geologischen Bescreibung von Nordland Amt, mit besonderer Rücksicht auf die wichtigsten Marmorlager und Erzlagerstätten (von Eisenerz, Schwefekies-Kupferkies, silberhaltigem Fahlerz. Bleiglanz usw.); einer später folgenden Abhandlung, "Vefsen und Hatfjelddalen" werden sämmtliche generelle Ubersichten - über die verschiedenen Formationsglider und deren wahrscheinliches Alter; orographische Uebersicht, Beschreibung der unterirdischen Flüsse, Höhlen usw. - vorbehalten.

Oxaal, John , 1911
I. Fra indre Helgeland. Fjeldbygningen og bergartene samt bemerkninger om bergverksdriften
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.59;68 sider
Abstrakt:
Forkortet: Helgeland, the southern part of the district of Nordland, it situated between about 65° and 66 1/2° N. Some of the inner parts of this great district were the object of the author's investigations during the summer of 1909. Parts of this area had previously been visited now and then by geologists, though the greater part was still unknown. The accompanying map represents the district between 65° 40' and 66° 37' N and longitude 2° 30' and 3° 30' east of Oslo.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse