English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1824 - 609 Esjedalen
(Objekt Id: 23412)
(Sist oppdatert: 16.10.2012)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 431769 m. Nord: 7334533 m.
Lengdegrad: 13.4892250 Breddegrad: 66.1238100
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er en kloritt-sericitt-talkskifer med spredte korn av karbonat. Den er dannet i en skjærsone mellom granatglimmerskifer i vest og en hornblendegabbro som er grovkornet og forskifret. Skifrigheten/lagningen står steilt med et strøk omtrent N-S. Mektigheten til den talkholdige skiferen er ca. 5 m. Klebersteinen kiler ut både mot nord og sør. I følge J. Seljeli (pers. medd.) har det blitt hentet baksteheller i Hesjedalen inntil for få tiår siden. Sannsynligvis er klebersteinen også brukt til annet husgeråd. Klebersteinen er skifrig og kan kun brukes som plater parallelt med skifrigheten. Forekomsten er liten og ligger høyt til fjells uten veiforbindelse. Den har derfor ingen økonomisk interesse. Mineralogi Hovedmineralene i bergarten er kloritt, talk og sericitt. I mindre mengde opptrer litt karbonat.
Historikk
Det var langt og kronglete å hente kleber for bruk i bygda, ca. 500 moh. Oxaal (1911) nevner at det ble tatt ut er kleberstein i Svarttjørnli og også ved gårdene Svarttjønnmoen og Bakken. I Esjedalen er det merker etter uttak med hakker og håndsag. Uttaket er sannsynligvis ikke særlig gammelt.
Beliggenhet
Forekomsten ligger ca. 3 km NV for bunnen av Elsfjorden. Adkomst er enklest ved å ta en av gårdsveiene enten til Skravlå/Bakken eller Flotmoen som har samme avkjøring fra Rv. 804 ca. 2,5 km fra Elsfjord. Fra E6 ved Luktvann til stedet Elsfjord er det ca. 7 km. Fra gårdene går det gjengrodde skogsveier og stier et stykke opp mot forekomsten i fjellsiden.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Forekomsten"
Foto nr. 2 viser "Bergflate"


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse