English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1824 - 611 Kvassteinsvika
(Objekt Id: 23414)
(Sist oppdatert: 07.05.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 435689 m. Nord: 7335406 m.
Lengdegrad: 13.5755480 Breddegrad: 66.1324720
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kvernstein Ressursundertype: Glimmerskifer
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 16.okt.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Emner Klassifikasjon: Farge:
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Foto nr. 1 viser "Bryner"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Berggrunnen i området består av glimmerskifer, med og uten granater, marmor og dels karbonatrik og kvartsrik glimmerskifer. Bergarten som er brukt til bryner er en karbonatrik grå og fin- til middelskornet skifer. Den er en fylittisk karbonatbergart. Bergarten tilsier at brynene herfra var ”bløte”, men korn av kvarts og feltspatt gir brynene god slipeevne. Bergarten har en markert lineasjon som gjør at emner til bryner kan plukkes langs skiferlaget. Laget med brynestein fortsetter opp lia fra Kvassteinsvika og Kvassteinsneset og oppover langs Kvassteinsåga. I følge J. Seljeli (pers. medd.), er det tatt ut brynestein som ble brukt lokalt i regionen. Forekomsten har kun historisk interesse. Mineralogi Brynesteinen inneholder karbonat, kvarts, feltspatt og lys glimmer. Den inneholder også sannsyligvis noe grafitt som gir bergarten forskjellige gråtoner.
Historikk
Dette ble tatt ut bryner fra Kvassteinsvika og oppover hele lia langs Kvassteinsåga. Mye av emnene ble plukket av løs stein, men det er også funnet huggespor etter uttak i Kvassteinsvika. Uttakene er ikke tidsfestet.
Beliggenhet
Til Kvassteinsvika kommer en ved å ta av fra E6 nord for Luktvatnet mot Elsfjord. Like før bygda Elsfjord tar en av på vei skiltet til Seljeli. Veien passerer Seljeli dolomittbrudd og gå ned mot gårdene i Seljelia. Etter å ha passert jernbaneundergangen går det vei videre ned til fjorden til flere naust og et minikraftverk. Brynesteinsuttaket ligger i Kvasstensvika hvor det er naust og båtplass. Det er også plukket bryner langs Kvassteinsåga.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Blotning hvor det er tatt bryne-emner"


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse