English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1824 - 613 Vikdalen
(Objekt Id: 23417)
(Sist oppdatert: 15.02.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Mosjøen (1826-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 412849 m. Nord: 7306374 m.
Lengdegrad: 13.0895600 Breddegrad: 65.8666700
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Klebersteinen opptrer i et linseformet legeme i glimmerskifer (Nissen 1974). Klebersteinen ble eksportert til Roskilde i Danmark til billedhogger O.V. Nielsen. Steinen ble brukt til utsmykning i kirken, men det viste seg etter hvert at den var for sprø, for grovkornet og for mye skifrig til dette bruk. Etter beskrivelsen er ikke kvaliteten på klebersteinen god nok til billedhogging. Den kan imidlertid være et fint råstoff for peisproduksjon. Videre er Vikdalen uten veiforbindelse slik at det logsitisk er vanskelig å tenke seg drift på forekomsten. Reservene av kleberstein er ikke kjent, men det er lite aktuelt med utnyttelse av forekomsten. Mineralogi Beskrivelsen av klebersteinen tilsier at den er en grovkornet talk – magnesitt type.
Historikk
Klebersteinen ble oppdaget i 1901 og avtale om drift med grunneier ble etablert av S.M. Sivertsen. Kapital for oppstart av bryting kom fra billedhogger O.V. Nielsen ansatt som billedhogger i den danske statskirken (Vikdal 2000), og han fikk samtidig overdratt avtalene med grunneieren. Vei opp til bruddet ble bygd i 1902 og etablering av drift gjort i 1903-04. Arbeidstokken var 12 – 15 mann. Bruddet ble drevet kun til 1906 og alt utstyret for drift etterlatt. Det finnes store tipper etter brytingen og et par blokker ferdige for eksport (Vikdal 2000). Helland (1908) sier også at det har vært brutt kleberstein i Vikdalen. Stedet Vikdalen ble et aktiv sted med ganske mange innbyggere like etter 1900. Det var blant annet i drift ei kvern for produksjon av mel til gjødsel og dyrefor fra guano.
Beliggenhet
Forekomsten ligger ca. 2,5 km oppe i Vikdalen, som ligger ca. 5 km NV for Mosjøen. Stedet Vikdalen har kun båt eller fergeforbindelse fra Mosjøen. I forbindelse med driften ble det bygd/utbedret en setervei opp dalen fra kaia til bruddet. Avstanden fra stedet Vikdalen til bruddet er ca. 2 km.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Rekstad, J. , 1917
Vega. Beskrivelse til det geologiske generalkart
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.80;85 sider
Abstrakt:
The region described is situated on the coast of Northern Norway between 65 and 66 dgrs. N. The coast is surrounded by a girdle of islands and skerries. This archipelago is up to 50 km broad. Here are the islands Leka, Austra, Vega and innumerable islets and skerries. The ignous rocks occurring here are granite, gabbro, peridotite, and serpentine. Granitic rocks occupy a large area of the region, and the greater part of the high mountains consist of granite. All of them are younger than the adjacent stratified rocks. These are supposed to be of Cambro-Silurian age. The granite intersects the schists in dikes and veins, and it contains in many places fragments and flakes of the adjacent limestone and schists. For the most part the granite here has a banded or streaked structure. Its chief constituents are white to greyish feldspar and quartz. The micas often occur only subordinately. On the mainland the granite partially also contains hornblende. In several places syenite occurs in connection with the hornblende-granite. Here also occur other more basic varieties belonging to the gabbros. These have resulted as the last series by magmatic differentiation. In addition to hornblende the syenite contains to some extent pyroxene. This has been altered mostly to uralite.

Nissen, August L. , 1974
Mosjøen. Beskrivelse til det berggrunnssgeologiske gradteigskart I 17 1 : 100 000.
;Norges geologiske undersøkelse;KARTBESKRIVELSE; TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; Skrifter; No.307; 12;1 - 29 + sider
Abstrakt:
Description are given of the various lithologies occurring within the map area. These mainly comprise Cambro - Silurian supracrustals and intrusive, as well as granitic basement rocks of supposed Precambrian age. The intrusive rocks are principally those of the Bindal (granitoid) and Mosjøen (gabbro) massifs. These bodies are younger than the supracrustals, but their mutual age relationship is uncertain. The Alsten granite, however, is thought to be older than the other massifs. Minerale assemblages present in the metasedimentary rocks denote that these lithologies have been metamorphosed in the almandine-amphibolite facies. Evidence of at least three Caledonian fold episodes is present in the area.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse