English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1824 - 615 Nerfjelldalshaugen
(Objekt Id: 23419)
(Sist oppdatert: 08.07.2021)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Mosjøen (1826-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 417174 m. Nord: 7318144 m.
Lengdegrad: 13.1768160 Breddegrad: 65.9733650
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Sandstein og konglomerat Ressursundertype: Kvartsitt
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 17.okt.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Murestein Klassifikasjon: Farge:
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Foto nr. 1 viser "Kirkegårdsmur"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten som er brukt til murestein er en kvartsitt som ligger i en serie av kaledonsk glimmerskifer. Også glimmerskiferen har potensial som murestein. Kvartsitten får en svak rustfarge i mur fra oksydering av kiskorn. Som murestein er kvartsitten blant annet brukt til mur rundt den nye utvidede kirkegården i Elsfjord. Den skal også være brukt av entreprenøren i Mosjøen-området til muring. Fra muren i Elsfjord synes det som om steinen er godt egnet som murestein. Den kan ha markedsfortrinn i Mosjøen området foran andre steintyper. Det omfatter både frakt og kvalitet. Mineralogi Hovedmineralet i kvartsitten er kvarts med litt feltspatt og lys glimmer. Glimmerskiferen er av vanlig kaledonsk type med kvarts, feltspatt og glimmer som både er muskovitt og biotitt. Kvartsitten har litt kis.
Historikk
Bruddet har vært drevet av en lokal entreprenør. Det er tatt ut både murestein og stein for knusing til pukk. Til pukk er kvartsitt og glimmerskifer blandet til ett produkt. For et par år siden gikk firmaet konkurs og uttaket er kanskje ”ledig”.
Beliggenhet
Uttaket av murestein og pukk ligger ca. 4 km NØ for Holandsvika ved Vefsnfjorden. For å komme til bruddet kan en ta av fra Rv. 78 mellom Mosjøen og Sandnessjøen i veikryss like ved utløpet av elva Drevja (ca. 12 km fra kryss med E6 i Mosjøen). Fra veikrysset ved elva Drevja er det ca. 3 km langs Rv. 804 til avtak mot bruddet som ligger ca. 700 m fra veien.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse