English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1824 - 619 Urdsdalsbukta
(Objekt Id: 23423)
(Sist oppdatert: 17.10.2012)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Tosbotn (1825-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 412091 m. Nord: 7314773 m.
Lengdegrad: 13.0672660 Breddegrad: 65.9417730
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Klebersteinen er en omvandling av en liten (10 x 20 m) gabbroid til ultramafisk linse i glimmerskifer i overgangen til marmor. Klebersteinen er inhomogen med stor variasjon i talkinnhold og den har lite karbonat. Kleberstein fra forekomsten er sannsynligvis kun brukt lokalt til fiskeutstyr og husgeråd. Logistisk ligger forekomsten gunstig til ved dagens Rv. 78 som vil bli erstattet med Toven-tunnelen. Forekomsten er ikke økonomisk interessant i dag på grunn av volum og inhomogenitet i kvalitet. Noe kleberstein kan kanskje tas ut til suvenirproduksjon. Mineralogi Hovedmineralene er talk, kloritt og karbonat.
Historikk
Årstallet 1829 er risset inn i klebersteinen i forekomsten. Det er spor etter uttak av små bruksgjenstander men ikke observert spor etter gryter eller større emner. Uttakene er små men kan være nokså gamle.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger ved Rv. 78 mellom Møsjøen og Sandnessjøen nær utløpet av Ursdalselva, ca. 5 km vest for veikrysset i Holandsvik hvor Rv. 804 tar av nordover mot Drevja.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Forekomsten"
Foto nr. 2 viser "Årstall på bergveggen"


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse