English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1824 - 620 Øvs(t)forsen
(Objekt Id: 23424)
(Sist oppdatert: 19.02.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 422445 m. Nord: 7322402 m.
Lengdegrad: 13.2902250 Breddegrad: 66.0128710
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 17.okt.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
I området Drevja opptrer det flere mindre ultramafiske kropper og kropper av gabbro/pyroksenitt. Ved Øvstfossen forekommer en av disse. Den ligger i sedimenter av glimmerskifer og marmor (Holmsen 1932). Forekomsten er kun blottet i og nær elveleiet. Ellers er området sterkt overdekket i dalføret. Bruk av klebersteinen er ikke kjent men det er kun snakk om prøveuttak og til lokalt bruk. Klebersteinen er sannsynligvis av samme typen som den som finnes på Dalhaugen. Drevja-dalføret er sterkt overdekket. Forekomsten er sannsynlig ikke mulig å utnytte på grunn av sin beliggenhet. På grunn av overdekningen er det imidlertid sannsynlig at det i dalføret finnes flere hittil ikke kjente kropper med mafiske og ultramafiske bergarter som er klebersteinsomvandlet. Mineralogi Klebersteinen består hovedsakelig av kloritt og amfibol. Innholdet av talk og karbonat er lavt.
Historikk
Det er gjort mindre uttak for lang tid siden nært og i selve elveleiet, hvor det kan ses spor etter saging med håndsag i klebersteinen.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger i ved elva Drevja som renner fra Drevvatn mot sør til Vefsnfjorden. Enkleste adkomst er fra gården Larem som ligger ved Rv. 804 mellom Elsfjord og Holandsvika. Forekomsten ligger nært det østre innslaget av Toven-tunnelen som i 2011 er under bygging.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Forekomsten"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Holmsen, Gunnar , 1932
Rana. Beskrivelse til det geologiske generalkart.
;Norges geologiske undersøkelse;KARTBESKRIVELSE; TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.136;1-107 + k sider
Abstrakt:
The present book forms a continuation of earlier appeared geological descriptions of the general maps Vega, Træna, Hatfjelldal and Salta all on a scale of 1:250 000. The general map Rana borders to the east to Sweden and to the north, south and west to the previous mentioned maps. The geological series of this map are the same as those found on the adjoining maps. They consist of palaeozoic sediments, and between the beds as well as on the surface volcanic rocks belonging to the epochs of the Norwegian Caledonian mountain chain folding, have been pressed out. The originally flat lying beds are folded and turned on end, and during these alterations the minerals of the original sediments are metamorphosed. Archaean rocks are nowhere exposed. The series of rocks here in question are called the North-Norwegian mica-schist series, and contain stratified rocks, schists, limestones and gneisses, as well as igneous rocks such as gabbro and granite. A view on the geological map will show that igneous rocks frequently occur along the Swedish frontier. In the middle of the country sedimentary rocks, mica-schists and limestones, however predominate. The geological structure is well demonstrated by the limestone beds.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse