Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 1826 - 622 Gryttinden
(Object Id: 23432)
(Last updated: 17.10.2012)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 465390 m. North: 7285312 m.
Longitude: 14.2466470 Latitude: 65.6877420
Show on map

Resource
Resource Type: Soapstone and serpentinite Resource Subtype: Soapstone
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
I området opptrer det store kropper av ultramafiske bergarter som i varierende grad er omvandlet til serpentinitt. Inne i ultramafittene finnes også deler som består av friske dunitter og peridotitter. Ultramafitten på Gryttind og lille Gryttind er uvanlig stekt forskifret og serpentinisert. Den opprinnelige peridotitten finnes også stedvis som boudiner i forskifret ultramafitt. I den forskifrede ultramafitten finnes også mm-tynne lag av talk. Disse står opp som rygger i den forskifrede bergarten. Omvandlingen til kleberstein er sparsom med den kan ses langs deformerte sprekkesoner/sprekker i ultramafitten. Klebersteinen er gjennomgående en lys grå bergart som fører hovedsakelig talk og serpentin. Spredte magnesittkrystaller er ujevnt fordelt. Den største observerte klebersteinen er 4 – 10 m tykk over en strekning på ca.ca. 100 m, hvor koordinat er oppgitt for SSØ enden av kroppen. Glimmerskifer og granatglimmerskifer er omgivende bergarter til kroppene med ultramafitt i området. Disse er ofte grafittførende og kan ha litt sulfider, og er derfor rustne. Alle uttakene i området har gått til lokalt bruk. Forekomstene av kleberstein ligger høyt til fjells og er små. Det ses derfor ikke noen mulighet for utnyttelse av disse. Mineralogi Klebersteinen er omvandlet fra serpentinitt og fører talk, serpentin med spredte krystaller av magnesitt. Den største registrerte kroppen er talkrik med lavt innhold av serpentin Det er en lys grå bløt kleberstein. De smalere gangene er oftest deformerte, er også lys grå, men har et betydelig innhold av serpentin.
Historic
I følge H.E. Lund (1963) er det flere brudd i Gryttind – Krutåga – området. Det er ikke funnet noen uttakssteder hvor det er tatt ut særlig mye kleberstein.
Location
Gryttinden og lille Gryttind ligger nord for gården Krutådalen ved Krutåga som renner fra Krutåvatnet og inn i Røssvatnet. Adkomsten er opp den relativt bratte Krutådalslia mot nord. Langs Rv. 73, mellomriksveien, fra Hattfjelldal mot Sverige er det ca. 20 km til avkjøringen til fjellgården Krutådalen. Her er det bru over Krutåga.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Forekomsten"
Photo no. 2 showing Oversiktsbilde"


The fact sheet was created on 24.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway