English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1826 - 626 Heinberget
(Objekt Id: 23436)
(Sist oppdatert: 07.05.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Susendalen (1925-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 449733 m. Nord: 7255299 m.
Lengdegrad: 13.9171140 Breddegrad: 65.4164380
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Brynestein Ressursundertype: Skifer
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Bryner Klassifikasjon: Klyvde plater Farge:
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Foto nr. 1 viser "Bryne-emner"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten som er brukt til bryner er en finkornet metamorf mergel/leirskifer. Den ligger i Køli dekkekompleks under Helgelandsdekket som har utgående høyere opp mot Sandskardfjellet. Det er en klar metamorf forskjell på bergartene i de to dekkekompleksene i lia. Hoveddelen av bergartene i ligg av skiferen som er brukt til brynestein er karbonater, dolomitt- og kalkspattmarmor. Skiferen er anvendt kun lokalt til bryner i Susendalen. Bryner er et historisk produkt og det ses ingen annen anvendelse av skiferen i dag. Mineralogi Bergarten som er brukt til bryner er finkornet og består av karbonat, feltspatt og kvarts. Den inneholder sannsynligvis litt amfibol og kloritt, da den er svakt grønnlig.
Historikk
Bryner ble hentet fra lokaliteten av bygdefolket i hele Susendalen. Uttaken har sannsynligvis skjedd siden dalen ble befolket midt på 1800-tallet og litt utover 1900-tallet. Brynene ble plukket i ei ur og tilhugd (S. Ivarrud, pers. medd.). Det er ikke gjort sprengning i forbindelse med uttakene.
Beliggenhet
Uttakene ligger i lia i SV ovenfor gården Ivarrud i Susendalen opp mot Sandskardfjellet. Det er ikke sti opp til forekomsten. Fra Grublandshaug kan en kjøre en drøy km inn under lia på en skogsvei. Avstanden fra Grublandshaug til forekomsten, i høyde ca. 800 moh., er ca. 4 km. Grublandshaug og Ivarrud ligger ca. 22 km fra Hattfjelldal sentrum, langs Rv. 804 mot Susendalen.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Oversiktsbilde"


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse