English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1828 - 602 Esjebergan
(Objekt Id: 23441)
(Sist oppdatert: 18.10.2012)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Nesna (1828)
Kart 1:50000: Lurøy (1827-1) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 410980 m. Nord: 7350635 m.
Lengdegrad: 13.0179510 Breddegrad: 66.2630010
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Omgivende bergart til den ultramafiske kroppen er granatglimmerskifer med granater på opptil 1 cm i størrelse. Granatglimmerskiferen faller med en helnig på 20 – 30 grader mot SV. Den ultramafiske kroppen er nærmest helt omvandlet til kleberstein, mest sannsynlig fra en dunitt. Klebersteinen er lys grå med lite mørke mineraler. Klebersteinen er grovkornet og består de fleste steder av rosetter med sammenvokst talk og tremolitt. Rosettene kan være opptil 15 cm i diameter, og mellom dem er det ribber av sammenvokst tremolitt og magnesitt. Det er metamorfosen etter kleberomvandlingen som har gitt tremolitt. Kun i små felter er det brukbar kleberstein, men også her ses rosetter i mindre målestokk på 1 – 2 cm utelukkende med tremolitt. Satelittbilder i farger viser et nivå i granatglimmerskiferen med rødlig forvitringsfarge. Dette er en muskovittrik skifer med litt sulfider som forvitrer lett og gir nærmest rødbrun forvitringsjord. Klebersteinen er brukt som husgeråd lokalt og det er naturlig at det er mindre gjenstander ved at forekomsten ligger rimelig utilgjengelig. Klebersteinen har alt for ujevn tekstur til å kunne utnyttes. Beliggenhet og høyt innhold av tremolitt gjør at forekomsten ikke kan utnyttes i dag. Mineralogi Hovedmineralene i klebersteinen er talk, tremolitt og magnesitt. Teksturen er forklart ovenfor.
Historikk
H.E. Lund (1963) har beskrevet at det er tatt ut kleberstein fra lokaliteten. Dette er det spor etter der de små feltene hvor klebersteinen er jevnt middelskornet. Et innrisset årstall i klebersteinen er 1922 og ett mulig i 1919. Sporene etter uttak viser at det er små emner som er tatt ut.
Beliggenhet
Forekomsten ligger på Handnesøya som ligger nord for Nesna tettsted. Det går ferge fra Nesna til øyene Hugla, Handnesøya og Tomma. Til lokaliteten kommer en ved å kjøre veien på vestsiden av Handnesøya mot Handstein. Ca. 6 km fra fergekaia eller ca. 1 km sør for Handstein er adkomsten opp den bratte lia i vanskelig lende opp til ca. 340 moh.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Oversiktsbilde"
Foto nr. 2 viser "Bergflate"


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse