English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1832 - 605 Espervika
(Objekt Id: 23444)
(Sist oppdatert: 25.04.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 436362 m. Nord: 7342253 m.
Lengdegrad: 13.5870290 Breddegrad: 66.1940170
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 18.okt.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Kleberstein Klassifikasjon: Farge:
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Foto nr. 1 viser "Emne for røykrør"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Klebersteinen er sannsynligvis knyttet til en mindre kropp av omvandlet peridotitt. Det er sannsynligvisen del av en regional tektonisk sone fra Vefsnfjorden og nordover til Ranfjorden hvor flere slike ultramafittkropper opptrer. Klebersteinen er grovkornet, lys og talkrik ut fra de røykrørene som sies og være derfra. Det er denne typen kleberstein som ble brukt i regionen til produksjon av røykrør. Røykrør fra forekomsten ble brukt lokalt og i regionen. Det ble sikkert også produsert diverse mindre utstyr av kleberstein fra forekomsten. Forekomsten er ikke besøkt. Fra studier på Norgeibilder er det klart at det ikke finnes noen store ultramafitter i området. Mineralogi Hovedmineralene i den lyse klebersteinen er talk og magnesitt.
Historikk
Det har vært drift på klebersteinen ved Espervika hvor det ble produsert røykrør. Disse ble tatt ned fra fjellet og fraktet med båt fra stedet. De rørene som ble betegnet Elsfjord-rør kom sannsynligvis herfra. Det er også bekreftet av bygdefolk i Leirvika at det var brukt røykrør i bygda av kleberstein fra forekomsten. Uttakene fant sannsynligvis sted på 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet.
Beliggenhet
Forekomsten ligger i et veiløst område ovenfor Espervika ved Skarpsundet innløpet til Sørfjorden og Elsfjorden. Enklest å besøke forekomsten er med båt til Espervika enten fra Hemnesberget eller fra Elsfjord. Det er også en mulighet å gå opp fra fergestedet Leirvik hvor det er fergeforbindelse til Hemnesberget.


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse