English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1832 - 609 Vedå
(Objekt Id: 23448)
(Sist oppdatert: 19.02.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 430600 m. Nord: 7342900 m.
Lengdegrad: 13.4587950 Breddegrad: 66.1985920
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Marmor og kalkstein Ressursundertype: Marmor
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Marmoren ligger som et lag i migmatittisk gneis og er gjennomsatt av pegmatittganger og har noen tynne skiferlag inne i marmoren (Vogt 1890, 1897). Marmorens mektighet varierer sterkt fra 5 til 40 m. I Neverdalen hvor den er blottet i et profil i elva er mektigheten kun ca. 5 m. Kalkspattmarmoren har strøk NNV – SSØ med et steilt fall mot SV. Den er i dalgangen grovkornet med opp mot cm-store krystaller (Vogt 1890). Enkelte lag er hvite og noen har himmelblå farge. Ca. 2 km mot vest oppe på fjellet er det registrert en blå finkornet marmor som Vogt (1890) beskrives som elfenbenslignende i tekstur. Marmoren har dels en fyldig klar blå farge, som desverre taper seg når den ligger i sollys (Vogt 1897). Fargen varierer fra kraftig blå til mindre markert blå og over til hvit marmor. Det er kompleks tektonikk i området og overdekningen er stor i dalgangene hvor marmoren ligger. Prøver ble tatt ut for drøyt hundre år siden for testing. Blå marmor er en interessant bygningstein. Dessverre har marmor varierende grad av blåfarge som som forsvinner med påvirkning av sollys. Volumet av blå marmor er ikke særlig stort og den er inhomogen i blåfarge og bånding. Forekomsten synes ikke å ha noe økonomisk potensial. Mineralogi Grovkornet glassaktig kalkspatt er hovedmineralet i marmoren som i enkelte lag er ganske rein, mens den ellers er båndet med silikatrike bånd med glimmer, kvarts og feltspatt.
Historikk
I 1890 ble det tatt ut prøver som viste intens blå farge, som forsvinner under påvirkning av sollys. Dette skjer i følge Vogt (1897) med en hastighet på 2 – 5 cm pr. år. Dette fant man ut med den enkle test med å legge den blå marmoren ute eksponert for sollys.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger ved gården Vedå ved Rv. 808, ca. 1,5 km SV for Leirvik bukta (Vogt 1890). Leirvik er fergested for ferga over Sørfjorden til Hemnesberget.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Vogt, Johan H.L. , 1890
Praktisk-geologiske undersøgelser af Nordlands amt. I. Salten og Ranen med særlig hensyn til de viktigste jernmalm- og svovelkis-kobberkis- forekomster samt marmorlag
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.3;1-231 sider
Abstrakt:
Forkortet: Die vorliegende Abhandlung erscheint als erster Theil einer geologischen Bescreibung von Nordland Amt, mit besonderer Rücksicht auf die wichtigsten Marmorlager und Erzlagerstätten (von Eisenerz, Schwefekies-Kupferkies, silberhaltigem Fahlerz. Bleiglanz usw.); einer später folgenden Abhandlung, "Vefsen und Hatfjelddalen" werden sämmtliche generelle Ubersichten - über die verschiedenen Formationsglider und deren wahrscheinliches Alter; orographische Uebersicht, Beschreibung der unterirdischen Flüsse, Höhlen usw. - vorbehalten.

Vogt, Johan H.L. , 1897
Norsk marmor
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.22;1-364 sider
Abstrakt:
Forkortet: Diese Arbeit zerfällt in vier Hauptabschnitte. 1. Über die Geologie des Marmors (S.4-18). 2. Über die wichtigsten Eigenschaften des Marmors, mit besonderer Rücksicht auf die norwegischen Marmorarten daneben über Betrieb usw der Brüche (S. 18-158). 3. Über die wichtigsten norwegischen Marmorfelder, hauptsächlich in der nord- norwegischen Glimmerschiefer-Marmor-Gruppe (S. 159-268); weiter in den Trondheim-schen Schiefern (S. 269-282): im Grundgebirge (S. 282-291); in der Bergen-schen Schiefern (S. 291-296), und Contactmarmor in dem Oslo-Gebiet (S. 296-303). 4. Zum Schluss eine wirthschaftliche über die Marmorproduction der Welt und über die Entwicklung der norwegischen Marmorindustrie.

Navn på lokalitet: Neverdalen
(Objekt Id: 23449 609,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 430101 m. Nord: 7340443 m.
Lengdegrad: 13.4490910 Breddegrad: 66.1764470
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Marmor og kalkstein Ressursundertype: Marmor
Murestein(Y/N):
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Faktaarket ble generert 03.10.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse