English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1836 - 602 Sperstad
(Objekt Id: 23469)
(Sist oppdatert: 19.02.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Rødøy (1836)
Kart 1:50000: Melfjorden (1928-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 422302 m. Nord: 7388125 m.
Lengdegrad: 13.2464770 Breddegrad: 66.6021920
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Sandstein og konglomerat Ressursundertype: Sandstein
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 19.okt.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er en grå sandstein med primære avsetningstrukturer, også krysskiktning. Den virker massiv og lite oppsprukket og spalter ikke langs den primære mineralbåndingen. Det betyr at den kan tas ut som blokkstein. Det er ikke kjent bruk av den grå sandsteinen til annet enn til pukk. Sandsteinen har en behagelig grå farge og den sedimentære strukturen gir den liv. Bergarten vil være dyr å bearbeide, og det kan sannsynligvis ikke forventes særlig høy pris på produktet. Mineralogi Bergarten består hovedsakelig av kvarts men fører også noe feltspatt. Også litt lys glimmer er makroskpisk synlig.
Historikk
Uttak av prøveblokk ble gjort i regi av prosjektet Nordland Mineral. Frakting av utvalgt blokk til Norsk Naturstein AS i Bodø (V. Gros) ble besørget av Rødøy kommune. Polerte plater ble framstilt som i dag finnes hos Rødøy kommune.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger SV for Jektvik fergeleie på Rv. 17, Kystriksveien. Ca. 500 m fra fergeleiet går det en bygdevei mot sør mot Sperstad. Lokaliteten ligger i ei veiskjæring ca. 3 km fra krysset på Rv. 17. Det har vært tatt ut stein til fyllmasse og pukk i forbindelse med bygging av bygdeveien.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"
Foto nr. 2 viser "Bruddveggen"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Gustavson, M.; Gjelle, S.T. , 1992
Mo i Rana. Berggrunnskart Mo i Rana M 1:250 000; trykt i farger
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart sider
Abstrakt:
Beskrivelsen finnes på kartet.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse