English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1840 - 618 Kvassteinsryggen
(Objekt Id: 23496)
(Sist oppdatert: 07.03.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Beiardalen (2028-1) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 508000 m. Nord: 7422999 m.
Lengdegrad: 15.1829110 Breddegrad: 66.9247210
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Brynestein Ressursundertype: Kvartsitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten som er brukt er en kvartsitt som kan følges fra Kvassteinsryggen og nordover til Saltfjorden. Langs sonen er muligheten for å bruke den som hvit skifer eller hvite heller vurdert. I området ved Kvassteinsryggen er kvartsitten foldet med akse Ø-V og enheten av kvartsitt tar en stor sving i terrenget. Foldningen har sannsynligvis medført at kvartsitten får de nødvendige egenskapene for bruk som bryner. Kvartsitten er sannsynligvis kun brukt til bryner lokalt i Saltdalen. Forekomsten har kun historisk interesse og ligger tillegg inne i Saltfjell-Svartisen Nasjonalpark. Mineralogi Dominerende mineral i bergarten er kvarts. I tillegg finnes mindre mengder av muskovitt og feltspatt.
Historikk
Helland (1893) skriver at det tas ut bryner på Kvatsteinsheien (Kvassteinsryggen) i Saltdalen.
Beliggenhet
Området hvor det er beskrevet at det tidligere er tatt ut brynestein ligger inne på fjellet nord for Hessihompvatnet. Brynesteinen er plukket på Kvassteinsryggen fra løst materiale. Andre stedsnavn i området er Kvassteinsheian og Kvassteinshaugen. Adkomst til forekomsten er enklest fra Saltdalen hvor det på E6 er skiltet vei til Langånes ca. 13 km nord for krysset til Junkerdalen og Sverige.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Gjelle, S. , 1980
Beiardalen. Berggrunnskart; Beiardalen; 20281; 1:50 000; trykt i farger; NGU-rapport 1502A (1977)
;Norges geologiske undersøkelse;KART


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse