English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1840 - 622 Dugnadsveien
(Objekt Id: 23505)
(Sist oppdatert: 07.03.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Rognan (2129-3) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 513099 m. Nord: 7437200 m.
Lengdegrad: 15.3010850 Breddegrad: 67.0519230
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Marmor og kalkstein Ressursundertype: Marmor
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 23.okt.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Marmoren er en del av de tykke marmorenhetene på vestsiden av Saltdalen. Marmoren har en mektighet på ca. 500 m og er noe vekslende massiv til mer båndet og skifrig. I tynnere lag er marmoren dolomittisk. Marmorens farge er off white og med svak tone av kremgul. Det er ikke kjent bruk av marmoren som bygningsstein. Det finnes i deler av enheten massiv og homogen marmor men den er sannsynligvis ikke hvit nok til å være interessant som blokkstein. Logistisk ligger den godt til rette. Mineralogi Kalkspatt er det dominerende mineral, men i tillegg er det litt dolomitt. Kvarts og feltspatt opptrer aksessorisk i marmoren, samt noen få korn av svovelkis.
Historikk
I regi av Statskog og Hammrfall Dolomitt AS er småblokk saget og polert. Kalkspattmarmoren er systematisk prøvetatt for utnyttelse som industrimineral og gir i mikronisert form høy hvithet (Lindahl 2000a).
Beliggenhet
Lokaliteten ligger langs Rv. 812 fra Saltdalen til Skjerstad (Dugnadsveien) med avkjøring som er skiltet fra E6 like sør for Rognan. Lokaliteten ligger 5 km fra kryss med E6, hvor marmorsonen krysser Rv. 812. Litologisk ligger marmoren mellom den rosa fargebåndede marmoren i lokaliteten Skard og den hvite dolomitten i lokaliteten Nestbyfjellet.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bergvegg"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Kollung, S.; Gustavson, Magne , 1995
Rognan. Berggrunnskart; Rognan; 21293; 1:50 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse