English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1840 - 626 Langånes
(Objekt Id: 23509)
(Sist oppdatert: 02.05.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Junkerdal (2128-4) Kart 1:250000: Saltdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 511549 m. Nord: 7418099 m.
Lengdegrad: 15.2636020 Breddegrad: 66.8806510
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Gneis Ressursundertype: Gneis
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 24.okt.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Hvit granitt Klassifikasjon: Farge:
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Foto nr. 1 viser "Saget plate"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
I tegnforklaringen til det foreløpige geologiske kartblad Junkerdal står det at det i et stort område ved Langånes er ”hvit granitt” (Kollung & Gjelle 1986). Denne er befart for å ta småblokk og få dem saget og polert. Granitten er fin- til middelskornet og viser dels en svak gneisstruktur dannet av tynne bånd med glimmer. Granitten tilhører grunnfjellet. Polert viser bergarten kun en svak gneisstruktur. Ved polering blir den hvite granitten mer grå, og den tar ikke spesielt god polering. Klangen i bergarten er heller ikke god og det antas at den har høy vatnabsorpsjon. Granitten er sannsynligvis ikke særskilt god teknisk har antatt høy porøsitet og er litt for grå i fargen når den blir polert. Den kan ikke anses å ha noe stort potensiale som bygningsstein som flis og plater. Splittet til murestein kan den være attraktiv på grunn av sin lyse farge. Mineralogi Hovedmineraler i bergarten er kalifeltspatt, plagioklas og kvarts. I underordnet mende opptrer litt muskovitt som er grålig i farge. Det er svært lite mørke mineraler i bergarten.
Historikk
Det er tatt ut flere blokker av forekomsten i regi av Statskog og Nordland Mineral.
Beliggenhet
En kommer inn i den hvite granitten ved å ta av fra E6 på skiltet vei til Langånes, ca. 14 km nord for veikryss mot Junkerdalen. Et større område på begge sidene av jernbanelinja består av denne bergarten.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Blotning"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Kollung, S.; Gustavson, Magne , 1995
Rognan. Berggrunnskart; Rognan; 21293; 1:50 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse