English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1841 - 621 Løvgavlen (Antique)
(Objekt Id: 23514)
(Sist oppdatert: 25.04.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Fauske (2129-4) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 516438 m. Nord: 7463331 m.
Lengdegrad: 15.3815110 Breddegrad: 67.2861560
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Marmor og kalkstein Ressursundertype: Marmor
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 24.okt.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Marmor Klassifikasjon: Farge:
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Foto nr. 1 viser "Bakeplate"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Marmortypen Antique eller Antique Foncé er en del av marmorsekvensen i Fauske-området. Den ligger like under marmortypen Norwegian Rose. Marmoren Antique som har fått dette navnet har grått som dominerende farge med fragmenter og boller av hvit dolomittmarmor. Fra 1890 og utover ble Antique (Foncé) markedsført av Ankerske. Den mest omfattende bruken av Antique den siste tiden er til gulvflis til flyplassen på Gardermoen. Denne ble tatt i ligg av Norwegian Rose i hovedbruddet. Steinen er god teknisk og bedre enn Norwegian Rose. Tekniske data for steinen finnes. Marmor har et utmerket referansebygg på Gardermoen. Reservene i Løvgavlen av denne typen er betydelige og marmortypen bør ha en framtid med uttak i et veldrevet etablert brudd. Mineralogi Hovedmineralet i den gråfargede marmoren er kalkspatt. I tillegg opptrer små mengder muskovitt og kvarts. Gråfargen skyldes et lite innhold av grafitt. Den hvite delen i marmoren består av dolomitt.
Historikk
Vogt (1897) og Helland (1908) sier det er brutt marmor i det gamle Antique-bruddet på 1890-tallet. I det gamle bruddet ble det brutt med boring og kiling. Bruddet er i dag temmelig gjengrodd. Den siste Antique marmoren er tatt ut med wiresaging i Ankerskes hovedbrudd. Det store volumet ble tatt ut i forbindelse med utbyggingen av Gardermoen.
Beliggenhet
Hovedbruddet til Ankerske ligger ca. 3 km NV for Fauske sentrum. Til bruddet kommer en med å ta av fra E6 like etter en underkjøring av jernbanen mot Bodø, ca. 500 m fra rundkjøringen i Fauske sentrum. Fra E6 er det knappe 2 km til bruddområdet. Denne typen marmor ble tidligere tatt ut i et eget brudd som ligger ovenfor den SV forgreningen av jernbanen, i dag like nedenfor veien til det nye skianlegget for NM 2012. Men det siste uttaket til Gardermoen ble gjort i den NØ-lige delen av Ankerskes hovedbrudd på Norwegian Rose i ligg av denne marmoren.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Gammelt brudd ved ende på jernbane"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Vogt, Johan H.L. , 1890
Praktisk-geologiske undersøgelser af Nordlands amt. I. Salten og Ranen med særlig hensyn til de viktigste jernmalm- og svovelkis-kobberkis- forekomster samt marmorlag
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.3;1-231 sider
Abstrakt:
Forkortet: Die vorliegende Abhandlung erscheint als erster Theil einer geologischen Bescreibung von Nordland Amt, mit besonderer Rücksicht auf die wichtigsten Marmorlager und Erzlagerstätten (von Eisenerz, Schwefekies-Kupferkies, silberhaltigem Fahlerz. Bleiglanz usw.); einer später folgenden Abhandlung, "Vefsen und Hatfjelddalen" werden sämmtliche generelle Ubersichten - über die verschiedenen Formationsglider und deren wahrscheinliches Alter; orographische Uebersicht, Beschreibung der unterirdischen Flüsse, Höhlen usw. - vorbehalten.

Vogt, Johan H.L. , 1897
Norsk marmor
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.22;1-364 sider
Abstrakt:
Forkortet: Diese Arbeit zerfällt in vier Hauptabschnitte. 1. Über die Geologie des Marmors (S.4-18). 2. Über die wichtigsten Eigenschaften des Marmors, mit besonderer Rücksicht auf die norwegischen Marmorarten daneben über Betrieb usw der Brüche (S. 18-158). 3. Über die wichtigsten norwegischen Marmorfelder, hauptsächlich in der nord- norwegischen Glimmerschiefer-Marmor-Gruppe (S. 159-268); weiter in den Trondheim-schen Schiefern (S. 269-282): im Grundgebirge (S. 282-291); in der Bergen-schen Schiefern (S. 291-296), und Contactmarmor in dem Oslo-Gebiet (S. 296-303). 4. Zum Schluss eine wirthschaftliche über die Marmorproduction der Welt und über die Entwicklung der norwegischen Marmorindustrie.

Gustavson, M.; Cooper, M. A.; Kollung, S.; Tragheim, D.G. , 2004
Fauske. Berggrunnskart; Fauske; 21294; 1:50 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart sider

Roberts, David; Heldal, Tom; Melezhik, Victor , 2001
Tectonic structural features of the Fauske conglomerates in the Løvgavlen quarry, Nordland, Norwegian Caldedonides, and regional implications
;Norsk geologisk forening;TIDSSKRIFTARTIKKEL;Norsk geologisk tidsskrift; No.81 (4);245-256 sider
Abstrakt:
A quarry excavated in a multilayered, carbonate conglomerate formation of apparent Cambrian age in the Fauske Nappe of the Uppermost Allochthon, Nordland, provides evidence for three principal phases of Caledonian deformation. The 60 m-thick Fauske conglomerates are characterised by a rapid, vertical facies change from carbonate debris and carbonate breccia to rhythmite conglomero-breccia and graded calcareous greywacke. The carbonate clasts were deposited from southeast-directed turbidity currents on the palaeoslope of a basin that deepened to the southeast. Both the basin physiography and the palaeocurrent directions are oppsite with respect to features to be expected along the former Baltoscandian margin of Baltica. The earliest tectonic structures are NW-directed, ramp-and-flat thrust faults and fault-bend folds, that progressed into a higher-strain regime involving clast flattenning and elongation, and the development of an amphibolite-facies schistosity, S1. The early staircase thrusts and folds therefore record a tectonic reversal of the basinal regime, as well as documenting an opposite structural vergence with respect to thrust-sheet assembly during Scandian orogenesis. The early structures are overprinted by SE-verging folds and small-scale thrusts, and a penetrative, NW-dipping, S2 cleavage. Later minor structures are mainly extensional. The combined palaeodepositional and early structural picture is highly reminiscent of the geological development taht has been recorded along the Laurentian margin of the Iapetus Ocean in Cambro-Ordovician time, involving an extensive carbonate shelf and adjacent slope-and-rise. We postulate thet the Fauske conglomerates originated along that former passive margin. The staircase thrusting and early folds, and earliest metamorphic fabric, S1, are likely to be taconian (Mid to Late Ordovician). The Fauske Nappe itself,


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse