English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1841 - 624 Løvgavlen (Fauna)
(Objekt Id: 23520)
(Sist oppdatert: 13.06.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Fauske (2129-4) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 515982 m. Nord: 7463209 m.
Lengdegrad: 15.3709120 Breddegrad: 67.2850950
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Marmor og kalkstein Ressursundertype: Marmor
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 24.okt.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Marmortypen Fauna er kalkspattmarmor med markert grønnfarge. Denne er en tynn enhet i marmorsekvensen i Løvgavlen. Den kraftige grønngargen er kjent kun fra denne begrensede lokaliteten, i dag et brudd under store tippmasser. Fra 1890 og utover ble marmorvarianten Fauna markedsført av Ankerske. Ikke særlig store volum av denne spesielle marmoren er tatt ut. Det er brukt noe av denne marmoren i Fauske sentrum. Kun små reserver av marmortypen Fauna er kjent. I følge T. Bie (pers. medd.) er den som nevnt definitivt teknisk god og vil sannsynligvis være høyt priset. Den eneste måten den kan benyttes på er dersom den kan tas ut i et framtidig brudd sammen med andre marmortyper. Mineralogi Hovedmineralet i marmoren er kalkspatt. I tillegg opptrer små mengder muskovitt og kvarts. Det er sannsynligvis finfordelt fuchsitt som gir den grønne fargen.
Historikk
Vogt (1897) og Helland (1908) sier det er brutt marmor av typen Fauna på 1890-tallet. I følge T. Bie (pers. medd.) er dette den marmoren i Løvgavlen-området som er den beste teknisk sett.
Beliggenhet
Hovedbruddet til Ankerske ligger ca. 3 km NV for Fauske sentrum. Til bruddet kommer en med å ta av fra E6 like etter en underkjøring av jernbanen mot Bodø, ca. 500 m fra rundkjøringen i Fauske sentrum, som er krysset med E6 og Rv. 80 til Bodø. Fra E6 er det en drøy km til bruddområdet for Fauna marmor. Denne typen marmor ble tatt ut i et eget brudd som i dag ligger under en stor tipp med subbus fra dagens dolomittbrudd til Hammerfall Dolomitt AS. Det ligger like ovenfor bruddet til Hammerfall Dolomitt AS som de drev på Norwegian Rose (T. Bie, pers. medd).

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Vogt, Johan H.L. , 1897
Norsk marmor
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.22;1-364 sider
Abstrakt:
Forkortet: Diese Arbeit zerfällt in vier Hauptabschnitte. 1. Über die Geologie des Marmors (S.4-18). 2. Über die wichtigsten Eigenschaften des Marmors, mit besonderer Rücksicht auf die norwegischen Marmorarten daneben über Betrieb usw der Brüche (S. 18-158). 3. Über die wichtigsten norwegischen Marmorfelder, hauptsächlich in der nord- norwegischen Glimmerschiefer-Marmor-Gruppe (S. 159-268); weiter in den Trondheim-schen Schiefern (S. 269-282): im Grundgebirge (S. 282-291); in der Bergen-schen Schiefern (S. 291-296), und Contactmarmor in dem Oslo-Gebiet (S. 296-303). 4. Zum Schluss eine wirthschaftliche über die Marmorproduction der Welt und über die Entwicklung der norwegischen Marmorindustrie.

Gustavson, M.; Cooper, M. A.; Kollung, S.; Tragheim, D.G. , 2004
Fauske. Berggrunnskart; Fauske; 21294; 1:50 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart sider

Vogt, Johan H.L. , 1890
Praktisk-geologiske undersøgelser af Nordlands amt. I. Salten og Ranen med særlig hensyn til de viktigste jernmalm- og svovelkis-kobberkis- forekomster samt marmorlag
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.3;1-231 sider
Abstrakt:
Forkortet: Die vorliegende Abhandlung erscheint als erster Theil einer geologischen Bescreibung von Nordland Amt, mit besonderer Rücksicht auf die wichtigsten Marmorlager und Erzlagerstätten (von Eisenerz, Schwefekies-Kupferkies, silberhaltigem Fahlerz. Bleiglanz usw.); einer später folgenden Abhandlung, "Vefsen und Hatfjelddalen" werden sämmtliche generelle Ubersichten - über die verschiedenen Formationsglider und deren wahrscheinliches Alter; orographische Uebersicht, Beschreibung der unterirdischen Flüsse, Höhlen usw. - vorbehalten.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse