English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1841 - 625 Løvgavlen (Artic Green)
(Objekt Id: 23521)
(Sist oppdatert: 25.04.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Fauske (2129-4) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 516396 m. Nord: 7463276 m.
Lengdegrad: 15.3805060 Breddegrad: 67.2856650
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Marmor og kalkstein Ressursundertype: Marmor
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 24.okt.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Arctic green Klassifikasjon: Farge:
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Foto nr. 1 viser "Polert plate"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Arctic Green er konglomeratisk marmortypen med boller av hvit dolomitt med grønn fargetone sammen med rosa fargetone. Den er en variant av Norwegian Rose. Arctic Green, eller også delvis kalt Norwegian Green er markedsført som et spesielt produkt av Norwegian Rose. Det er usikkert hvor store mengder som kan sorteres ut av denne typen marmor ved bryting av Norwegian Rose, og selges som eget produkt. Marmortypen er en del av reservene av Norwegian Rose og kan ikke brytes separat, men er et sorteringsprodukt. Mineralogi Hovedmineralet i marmorens matriks er kalkspatt. Matriksen av kalkspatt er farget rosa, grønnlig og grålig av matriks og forskjellige silikater. Den grønne fargen skyldes finfordelt fuchsitt. De lyse bollene består av dolomitt.
Historikk
Vogt (1897) og Helland (1908) sier det er brutt Arctic Green marmor på 1890-tallet. Bruddet er begravd av subbus. I følge T Bie (pers. medd.) er dette den marmoren i Løvgavlen-området som er den beste teknisk sett.
Beliggenhet
Hovedbruddet til Ankerske ligger ca. 3 km NV for Fauske sentrum. Til bruddet kommer en med å ta av fra E6 like etter en underkjøring av jernbanen mot Bodø, ca. 500 m fra rundkjøringen i Fauske sentrum, som er krysset med E6 og Rv. 80 til Bodø. Fra E6 er det knappe 2 km til bruddområdet. Denne typen marmor opptrer lokalt i tilknytning til Norwegian Rose.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Vogt, Johan H.L. , 1890
Praktisk-geologiske undersøgelser af Nordlands amt. I. Salten og Ranen med særlig hensyn til de viktigste jernmalm- og svovelkis-kobberkis- forekomster samt marmorlag
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.3;1-231 sider
Abstrakt:
Forkortet: Die vorliegende Abhandlung erscheint als erster Theil einer geologischen Bescreibung von Nordland Amt, mit besonderer Rücksicht auf die wichtigsten Marmorlager und Erzlagerstätten (von Eisenerz, Schwefekies-Kupferkies, silberhaltigem Fahlerz. Bleiglanz usw.); einer später folgenden Abhandlung, "Vefsen und Hatfjelddalen" werden sämmtliche generelle Ubersichten - über die verschiedenen Formationsglider und deren wahrscheinliches Alter; orographische Uebersicht, Beschreibung der unterirdischen Flüsse, Höhlen usw. - vorbehalten.

Vogt, Johan H.L. , 1897
Norsk marmor
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.22;1-364 sider
Abstrakt:
Forkortet: Diese Arbeit zerfällt in vier Hauptabschnitte. 1. Über die Geologie des Marmors (S.4-18). 2. Über die wichtigsten Eigenschaften des Marmors, mit besonderer Rücksicht auf die norwegischen Marmorarten daneben über Betrieb usw der Brüche (S. 18-158). 3. Über die wichtigsten norwegischen Marmorfelder, hauptsächlich in der nord- norwegischen Glimmerschiefer-Marmor-Gruppe (S. 159-268); weiter in den Trondheim-schen Schiefern (S. 269-282): im Grundgebirge (S. 282-291); in der Bergen-schen Schiefern (S. 291-296), und Contactmarmor in dem Oslo-Gebiet (S. 296-303). 4. Zum Schluss eine wirthschaftliche über die Marmorproduction der Welt und über die Entwicklung der norwegischen Marmorindustrie.

Gustavson, M.; Cooper, M. A.; Kollung, S.; Tragheim, D.G. , 2004
Fauske. Berggrunnskart; Fauske; 21294; 1:50 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart sider


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse