English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1841 - 628 Djupvika
(Objekt Id: 23528)
(Sist oppdatert: 19.03.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Fauske (2129-4) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 507808 m. Nord: 7466329 m.
Lengdegrad: 15.1814340 Breddegrad: 67.3133990
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Glimmerskifer
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 25.okt.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er en helleskifer. Den ligger som en enhet på kanskje 50 m med marmor både i heng og ligg. Skiferen faller ca. 60 grader mot NNØ. Sonen med skifer er også blottet i frisk veiskjæring langs den oppgraderte veitraseen for Rv. 80. Skiferen er brukt kun lokalt som helleskifer. Steinen kan brukes som murestein. Hytter ved Valnesfjordvatnet og nærhet til jernbanetunnel og vei gjør den vanskelig utnyttbar i industriell sammenheng. Mineralogi Bergarten er en kvartsittisk lys grå-gul glimmerskifer som består av kvarts, feltspatt og litt lys glimmer.
Historikk
Prøveuttak beskrevet av Poulsen (1941), men kun et lite volum er tatt ut.
Beliggenhet
Forekomsten ligger ved Valnesfjordvatnets vestside. Fra Rv. 80 (Bodø-Fauske) går det sti ned til vatnet, ca. 1,5 km mot Bodø fra Valnesfjord bru.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Lite brudd"
Foto nr. 2 viser "Blotning"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Poulsen, A.O. , 1941
Skifer- og hellebrudd i Nordland fylke
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5010;25 sider
Abstrakt:
Rapporten gir en oversikt over 13 forekomster i Finnmark, 7 i Troms og 19 i Nordland, i alt 39 forekomster. Det gies relativt detaljerte geografiske, geologiske og tekniske beskrivelser av forekomstene.

Brattli, B. , 2003
Valnesfjord. Berggrunnskart; Valnesfjord; 20291; 1:50 000; Foreløpig utgave plotteversjon
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart sider


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse