English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1845 - 602 Hesjeberghola
(Objekt Id: 23532)
(Sist oppdatert: 25.10.2012)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sørfold (1845)
Kart 1:50000: Helldalisen (2130-3) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 526036 m. Nord: 7490092 m.
Lengdegrad: 15.6103540 Breddegrad: 67.5255050
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Klebersteinen er en liten totalt omvandlet linse av ultramafitt, som tektonisk ligger ca. 200 m over grensen til grunnfjellsvinduet i Berrflåget. Klebersteinslinsen ligger omgitt av glimmerskifer og i lagpakken utenfor finnes også båndet marmor. Klebersteinen er metamorfosert etter dannelsen og det er nydannet tremolitt gjennomgående i hele linsen. Klebersteinen er svak mot forvitring og danner en depresjon (ei hole) i terrenget. Klebersteinen er som så vidt vites kun tatt ut til lokalt bruk til fiskesøkker og annet husgeråd. Til dette lå forekomsten gunstig til i sjøkanten. Klebersteinen kan ikke brukes i dag på grunn av sitt høye innhold av tremolitt. Terrenget er bratt og ligger dessuten helt inntil E6. Det finnes flere linser i samme tektoniske posisjon i lokaliteter mot Trengslet og Rishaugfjellvinduet i SV. Alle disse har kun liten klebersteinomvandling og er senere metamorfosert og har fått nydannet tremolitt i klebersteinen. Mineralogi Klebersteinen består av magnesitt, tremolitt og talk som hovedmineraler, med underordnet mengde mørke mineraler som er kloritt og litt magnetitt. Talkinnholdet er nokså lavt.
Historikk
Det er usikkert når uttakene i Hesjeberghola fant sted. Sporene etter uttak ble for det meste ødelagt ved byggingen av E6.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger ved Leirfjorden, en fjordarm fra Sørfolda, like ved E6 som går langs fjorden. Ultramafitten ligger 200 m sør for sørlige innkjøring i Kalvik-tunnelen som går gjennom prekambrisk granitt under Berrflåget. Klebersteinen er synlig som en lys gullig bergart i veiskjæring.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bergvegg"
Foto nr. 2 viser "Bergflate"


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse