Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 1845 - 615 Veiskilinsa
(Object Id: 23547)
(Last updated: 26.10.2012)

Location
County: Nordland Municipality: Sørfold (1845)
Map 1:50000: Sisovatn (2129-1) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 550638 m. North: 7472169 m.
Longitude: 16.1789710 Latitude: 67.3615730
Show on map

Resource
Resource Type: Soapstone and serpentinite Resource Subtype: Soapstone
Brickstone(Y/N):
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: No , (Confirmed 26.okt.2012 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Veiski-linsa har det største utgående (ca. ½ km2) av linsene i Veiskivatn området. Omgivende bergarter til linsa er urein marmor, kalkglimmerskifer og dels amfibolitt. Klebersteinen med et potensial for utnyttelse er knyttet til den sørlige begrensning av linsa. Her er det i grensesonen opptil 25 m tykk kleberstein som også finnes fra randsonen og innover i den ultramafiske linsen langs en sprekkesone som er 20 – 30 m brei. Volumet nær dagen er noen hundre tusen tonn. Fargen på klebersteinen er nokså lys grå og virker å være homogen. Det er ikke observert spor etter tidligere bruk av klebersteinen. Ultramafittlinsene som er kartlagt på nordsiden av Veiskivatn har kun liten grad av omvandling til kleberstein. Unntaket er i vestenden av Linse 3 (Lindahl & Nilsson 2012) hvor det er en lien kropp med lys, talkrik kleberstein. Det er ikke observert bruk av klebersteinen. Vurdering Veiskilinsa ligger langt til fjells og er lite aktuell for utnyttelse. En videre planlagt utbygging av vannkraft vil gi bedre logistikk med veiforbindelse, men veien ned fra fjellet er lang og bratt og vil ikke kunne være framkommelig året rundt. Mineralogi Klebersteinens hovedmineraler er talk og magnesitt. I underordnet mengde fører den kloritt og aksessorisk litt oksyder. Forvitringsfargen er lys uten rust som tyder på at evt. innhold av sulfid er lavt. Lokalt er klebersteinen meget grovkornet med idiomorfe krystaller av magnesitt, opptil 10 – 15 cm store, i en lys talkrik matriks.
Historic
Det er ikke fraktet ut blokk av klebersteinen, kun håndstykker.
Location
Den ultramafiske linsa som er gitt navnet Veiskilinsa (Lindahl & Nilsson 2012) ligger på østenden av Veiskivatnet, mellom dette og grensen mot Sverige. Adkomst til området er ved å bruke anleggsvei fra Straumen i Sørfold til innerste enden av Sisovatn (”Siso-katedralen”). Herfra går det sti til Veiskibu, ei fiske- og jakthytte som ligger på sørsiden av Veiskivatn. Avstanden fra anleggsvei til linsa i østenden av Veiskivatn er ca. 12 km.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Bergflate"
Photo no. 2 showing Oversiktsbilde"


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway