English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1848 - 605 Grådussan
(Objekt Id: 23554)
(Sist oppdatert: 29.10.2012)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Steigen (1848)
Kart 1:50000: Steigen (2030-1) Kart 1:250000: Bodø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 499600 m. Nord: 7539599 m.
Lengdegrad: 14.9904440 Breddegrad: 67.9707210
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Gabbro
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Gabbro Klassifikasjon: blokker Farge: Sort
Fargespill: Homogenitet: God
Litologi: Gabbro Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm)

Foto nr. 1 viser "Polert plate"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten på Grådussan er en gabbro, mest sannsynlig av kaledonsk alder. Som bygningstein er det en mørk men ikke helt svart massiv gabbro. Denne virker temmelig homogen i tekstur over et stort område. Lokalt er det lysere blekede striper i gabbroen som kan være 10 cm breie, og ha tynne hvite stikk, som blekingsprosessen av gabbroen går ut fra. Lokalt kan gabroen være en olivingabbro, uten at den er rusten i overflata. Steinen ble brukt til gravstein bearbeidet i steinsliperiet på Skagstad på Engeløya mellom 1909 og 1940 (Fygle 1981). Flere gravsteiner på Steigen kirkegård er av stein fra Grådussan. Vurdering Området er ikke tilgjengelig for steinbryting på grunn av vern. Det er tidligere undersøkt denne muligheten fordi bergarten på Grådussan også er en utmerket bergart for pukkproduksjon. Den gir pukk av meget høy kvalitet. Mineralogi Gabbroen er mørk med pyroksen og feltspatt som dominerende mineraler. Det finnes lokalt i bergarten også olivin og oksyder (magnetitt).
Historikk
Driften på bygningstein ble etablert av brødrene Lynum fra Skagstad på Engeløya som tok emner til gravstein fra blant annet Grådussan i perioden 1909-1940. Carl Lynum reiste til steinfirmaet Grønseth i Oslo i 1908 for å lære kunsten å sage og polere stein (Fygle 1981) og kom tilbake til Steigen for å produsere først og fremst gravstein. I perioden 1909-1940 ble det tatt ut stein fra blant annet Grådussan for videre bearbeiding på sagbruket på Skagstad. Det er ikke mulig å finne uttaksstedet på Grådussan på grunn av store utbygging av Batterie Ditl under krigen. Det er også noen mindre øyer like ved land med den samme gabbro. Lynum tok imidlertid stein på selve Engeløya da det er beskrevet at steinen ble kjørt fra Grådussan til Skagstad med hest på vinterføre (Lynum 1968). Det er tatt ut to blokker i 2010 av NIBA for framstilling av polerte plater.
Beliggenhet
Grådussan ligger på vestsiden av Engeløya ut mot Vestfjorden. Lokaliteten ligger nær veien som går langs kysten rundt øya. Til Engeløya kommer en ved å ta av fra E6 ved Tømmerneset på Hamarøy på Rv. 835 til Steigen som følges til Ålstad over brua til Engeløya. Skilting kan følges mot Batterie Ditl som er et stort fort som tyskerne bygde under siste verdenskrig. Forsvarsanlegget er bygget på gabbroen i Grådussan.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Oversiktsbilde"
Foto nr. 2 viser "Bergflate"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Rekstad, J. , 1929
Salta. Beskrivelse til det geologiske generalkart.
;Norges geologiske undersøkelse;KARTBESKRIVELSE; TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.134;1-73 + ka sider
Abstrakt:
Of eruptive rocks granite is predominating. More subordinate gabbro rock and at some places perdotite occur. The stratified rocks are schists, limestone and gneiss with a few sections of slaty quartz rock. In the coast district there is a belt of schistose rocks from Gildeskaal northward to Folda and Steigen. In Beiarn and Misvær there is a great area of granite, which from here continues to Saltfjord and Skjerstadfjord. North of these fjords it reappears and now continues to Folda. Here it is, in places, so strongly compressed that it has the appearance of gneiss. In the inner part of Beiarfjord there is an area of limestone and schist, which is strongly penetrated by dikes from the granite field. East of the granite there is a large field of mica-schist with great sections of limestone and marble. It enters the southern part of the map at Misvær and Saltdalen and continues over Valnesfjord and Fauskeidet northward to the inner part of Folda. In the southeastern part the Sulitjelma field is located. Here the schistose-rocks are penetrated by considerable quantities of gabbro-rock and smaller sections of granite. The main area of gabbro is found in the Sulitjelma peaks, which are located east of the map. The granite within the range of the map is pressed out in a liquid state as laccolitic masses.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse