English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1848 - 607 Skarvskjæret
(Objekt Id: 23556)
(Sist oppdatert: 25.04.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Steigen (1848)
Kart 1:50000: Hamarøya (1231-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 502969 m. Nord: 7542865 m.
Lengdegrad: 15.0710440 Breddegrad: 67.9999910
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Monsonitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 29.okt.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Monsonitt Klassifikasjon: Farge:
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Foto nr. 1 viser "Polert plate"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten på Skarvskjær er en kvarts-monzonitt og tilhører sannsynligvis Lofotenbergartene. Den er meget massiv, grovkornet og er lite oppsprukket. Steinen fra Skarvskjær ble brukt til gravstein bearbeidet i steinsliperiet på Skagstad på Engeløya mellom 1909 og 1940 (Lynum 1968). Vurdering Monzonitten på Skarvskjær er meget massiv og burde undersøkes som bygningstein. De små øyene som Brunvær består av er ikke kartlagt geologisk, noe som burde vært gjort. Steinen kan ha et potensial som bygningsstein. Den geologiske kartleggingen og undersøkelsene av bergartene på Lundøya øst for Brunvær med hensyn på bygningsstein er meget sparsom og bør vurderes. Like øst for Lundøya ligger Skutvik og logistikken for dette området er bedre. Mineralogi Bergarten har feltspatkrystaller på ½ til 2 cm og i matriks finnes blå opaliserende kvarts. Biotitt opptrer som mørkt mineral.
Historikk
Uttak av stein skal være gjort herfra av brødrene Lynum som tok emner til gravstein fra blant annet fra Skarvskjær i Brunvær i perioden 1909-1940. Carl Lynum reiste til steinfirmaet Grønseth i Oslo i 1909 for å lære kunsten å sage og polere stein (Fygle 1981). Han satte sammen med broren et steinsliperi på Skagstad og tok noe stein fra Skarvskjær (Lynum 1968). Uttakene er små. Fra en liten blokk tatt ut av NGU er det framstilt polert plate fra Skarvskjær.
Beliggenhet
Utenfor nordspissen av Engeløya i Steigen ligger Brunvær som består av en rekke mindre øyer og skjær. Steinen som ble tatt ut kommer fra Skarvholmen. Nærmeste vei ender på Bruneset lengst nord på Engeløya. Dit kommer en ved å ta av fra E6 på Tømmerneset på Hamarøya mot Steigen på Rv. 835. I veikrysset etter å ha kommet i land på Engeløya tar en nordover på vei skiltet til Skagstad. Fra veien langs kysten rundt Engeløya går det en sidevei til Brunneset ved Mjelde.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Oversiktsbilde"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Tveten, E. , 1978
Svolvær. Berggrunnskart Svolvær M 1:250 000; trykt i farger
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart sider
Abstrakt:
Beskrivelsen finnes på kartet.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse